Title: Role influencerů v marketingové komunikaci podniků působících ve vybraném odvětví
Other Titles: The role of influencers in marketing communication of companies operating in chosen industry
Authors: Marvanová, Sára
Advisor: Zelenka Lenka, Ing.
Referee: Prantl David, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40168
Keywords: marketing;marketingová komunikace;sociální sítě;instagram;influencer
Keywords in different language: marketing;marketing communication;social media;instagram;influencer
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem influencer marketingu jakožto nástrojem marketingové komunikace. Cílem této práce bylo zjištění, jaká stanoviska spotřebitelé k reklamě influencery zaujímají a zda influenceři ovlivňují jejich nákupní chování. V první části práce autorka definuje základní termíny, které souvisejí s problematikou influencerů. Druhou část práce tvoří praktická část a je rozdělena na dotazníkové šetření a návrhovou kampaň. Dotazníkové šetření je cílené na generaci Y a Z a zkoumalo postoje respondentů k placeným propagacím influencerů a také to, jaké příspěvky respondenty na Instagramu zaujmou. Na základě odpovědí byly stanoveny určité závěry a následně návrhy a opatření, které mohou sloužit firmám, které spolupráci s influencery zvažují.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic of influencer marketing as a tool of marketing communication. The aim of this work is to find out what opinions consumers have on influencer's advertising and whether influencers have impact on their shopping behavior. In the first part the author defines basic terms related to influencers. The second half of the work consists of a practical part and is divided into a questionnaire survey and into a draft campaign. The questionnaire survey is aimed at the Y and Z generations and it examined the respondents' attitudes towards paid influencer promotions, as well as the types of content that has their attention on Instagram. Based on the answers, certain conclusions were drawn, followed by proposals and measures that can be used by companies that are considering cooperation with influencers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MARVANOVA_Sara_20.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
Marvanova_Sara_o.pdfPosudek oponenta práce215,28 kBAdobe PDFView/Open
Marvanova_Sara_v.pdfPosudek vedoucího práce226,11 kBAdobe PDFView/Open
Marvanova_p.pdfPrůběh obhajoby práce35,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.