Title: Modifikace a alternativní využití spínaných PC zdrojů
Other Titles: Modifications and Alternative Use of PC Switching Power Supplies
Authors: Čorba, Roman
Advisor: Pajer, Ondřej
Referee: Kubík, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4017
Keywords: spínaný PC zdroj;AT zdroj;ATX zdroj;modifikace PC zdroje;zdroj napětí;zdroj proudu
Keywords in different language: PC power supply;SMPS;AT power supply;ATX power supply;PC power supply modifications;voltage source;current source
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na modifikování spínaného počítačového zdroje na regulovatelný zdroj napětí a proudu. Cílem je prostudování konstrukcí a zapojení spínaných počítačových zdrojů od různých výrobců a zmapování možností modifikace na regulovatelný zdroj napětí a proudu. Následně vybranou modifikaci zkonstruovat a provést měření při různých provozních stavech. Modifikovaný počítačový zdroj obsahuje mikroprocesor ATMEL ATmega8, který řídí periferní obvody pro nastavení požadovaných výstupních hodnot napětí a proudu. Nastavení požadovaných hodnot probíhá jedním multifunkčním ovládacím prvkem a zobrazuje se na znakovém displeji. Na základě získaných dat z měření bylo zjištěno, že modifikace dosáhla velice dobrých výsledků. Celková realizace této modifikace je cenově dostupná a realizovatelná na většině dostupných počítačových zdrojích. Výhoda této modifikace je oproti ostatním variantám možnost přehledného nastavení výstupního napětí již od 0V a zároveň možnost nastavení proudového omezení.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is focused on modification of Switching PC Power Supply, i.e. controllable source of voltage and current. The aim is detailed study of construction and circuit structure of Switching PC Power Sources produced by different manufacturers and proposal for possibility of modification into controllable source of voltage and current. The main goal is construction of power supply with selected modification and precise measurement of properties in different operating conditions. Modified PC Power Supply contains microprocessor ATMEL ATmega8 which controls peripheral circuits for adjustment of required output values of voltage and current. This adjustment is performed by multifunctional control unit and the setting-up is visible on alphanumeric display. The PC Power Supply with selected modification achieves excellent results according to the precise measurement. The implementation of selected modification into the most of available PC Power Sources is easily realizable and affordable. The great advantage of the modification over the other alternatives is possibility of precise output voltage adjustment from 0V and possibility of current limit adjustment simultaneously.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP2012_ROMAN_CORBA_E09B0256P.pdfPlný text práce52,83 MBAdobe PDFView/Open
047205_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce357,66 kBAdobe PDFView/Open
047205_oponent.pdfPosudek oponenta práce482,29 kBAdobe PDFView/Open
047205_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce115,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4017

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.