Název: Modifikace a alternativní využití spínaných PC zdrojů
Další názvy: Modifications and Alternative Use of PC Switching Power Supplies
Autoři: Čorba, Roman
Vedoucí práce/školitel: Pajer, Ondřej
Oponent: Kubík, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4017
Klíčová slova: spínaný PC zdroj;AT zdroj;ATX zdroj;modifikace PC zdroje;zdroj napětí;zdroj proudu
Klíčová slova v dalším jazyce: PC power supply;SMPS;AT power supply;ATX power supply;PC power supply modifications;voltage source;current source
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na modifikování spínaného počítačového zdroje na regulovatelný zdroj napětí a proudu. Cílem je prostudování konstrukcí a zapojení spínaných počítačových zdrojů od různých výrobců a zmapování možností modifikace na regulovatelný zdroj napětí a proudu. Následně vybranou modifikaci zkonstruovat a provést měření při různých provozních stavech. Modifikovaný počítačový zdroj obsahuje mikroprocesor ATMEL ATmega8, který řídí periferní obvody pro nastavení požadovaných výstupních hodnot napětí a proudu. Nastavení požadovaných hodnot probíhá jedním multifunkčním ovládacím prvkem a zobrazuje se na znakovém displeji. Na základě získaných dat z měření bylo zjištěno, že modifikace dosáhla velice dobrých výsledků. Celková realizace této modifikace je cenově dostupná a realizovatelná na většině dostupných počítačových zdrojích. Výhoda této modifikace je oproti ostatním variantám možnost přehledného nastavení výstupního napětí již od 0V a zároveň možnost nastavení proudového omezení.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is focused on modification of Switching PC Power Supply, i.e. controllable source of voltage and current. The aim is detailed study of construction and circuit structure of Switching PC Power Sources produced by different manufacturers and proposal for possibility of modification into controllable source of voltage and current. The main goal is construction of power supply with selected modification and precise measurement of properties in different operating conditions. Modified PC Power Supply contains microprocessor ATMEL ATmega8 which controls peripheral circuits for adjustment of required output values of voltage and current. This adjustment is performed by multifunctional control unit and the setting-up is visible on alphanumeric display. The PC Power Supply with selected modification achieves excellent results according to the precise measurement. The implementation of selected modification into the most of available PC Power Sources is easily realizable and affordable. The great advantage of the modification over the other alternatives is possibility of precise output voltage adjustment from 0V and possibility of current limit adjustment simultaneously.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP2012_ROMAN_CORBA_E09B0256P.pdfPlný text práce52,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047205_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce357,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047205_oponent.pdfPosudek oponenta práce482,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047205_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce115,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4017

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.