Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTůmová Olga, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorSekyrka, Tomáš
dc.contributor.refereeMüllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-29
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:28Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:29:28Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-18
dc.identifier78590
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40170
dc.description.abstractV roce 2017 byla vydána dlouho očekávaná revize normy ČNS ISO/IEC 17025:2005. Revize normy ISO/IEC 17025 byla vydána v listopadu 2017, poté byla přeložena a zveřejněna jako ČSN EN ISO/IEC v dubnu 2018. V okamžiku, kdy byla vydána, začalo zkušebním a kalibračním laboratořím tříleté přechodné období, během kterého musí přizpůsobit svoji činnost požadavkům nové revize normy, aby mohly usilovat o udělení akreditace/reakreditace. Diplomová práce nejprve seznamuje čtenáře s pojmem metrologie, v další části analyzuje rozdíl mezi původní a novou revizí zmíněné normy a závěrem obsahuje implementaci řízení rizik do managementu kvality zkušební laboratoře.cs
dc.format67 s. (93957 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmetrologiecs
dc.subjectlaboratořcs
dc.subjectakreditacecs
dc.subjectnorma 17025cs
dc.subjectmanagement kvalitycs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectfmeacs
dc.titleInovace řízení kvality zkušebních a kalibračních laboratořícs
dc.title.alternativeInnovation of Quality Control inTesting and Calibration Laboratoriesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn 2017, the long-awaited revision of the standard ČNS ISO / IEC 17025: 2005 was issued. A revision of the standard ISO / IEC 17025 was issued in November 2017, thereafter it was translated and published as ČSN EN ISO/IEC in April 2018. At at the time it was issued, the testing and calibration laboratories began a three-year transition period, during which they must adapt their activities to the requirements of the new revision of the standard in order to seek granting accreditation/reaccreditation. The diploma thesis first acquaints readers with the concept of metrology, in the next part it analyzes the difference between the former and the new revision of the mentioned standard and finally it contains the implementation of risk management into the quality management of the testing laboratory.en
dc.subject.translatedmetrologyen
dc.subject.translatedlaboratoryen
dc.subject.translatedaccreditationen
dc.subject.translatedstandard 17025en
dc.subject.translatedquality managementen
dc.subject.translatedrisk analysisen
dc.subject.translatedfmeaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sekyrka.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
078590_oponent.pdfPosudek oponenta práce990,23 kBAdobe PDFView/Open
078590_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce978,04 kBAdobe PDFView/Open
078590_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce83,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.