Title: Optimalizace regulace teploty vody v systému vysokotlakého vstřikování
Other Titles: Optimization of water temperature control in high pressure injection system
Authors: Jaroš, Václav
Advisor: Janda Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40173
Keywords: regulátor;regulovaná soustava;matlab;siemens s7;vysokotlaké vstřikování;windup;feed - forward
Keywords in different language: regulator;regulated system;matlab;siemens s7;high pressure injection;windup;feed -forward
Abstract: Předkládaná diplomová práce navazuje na bakalářskou práci z roku 2017 a je zaměřena na rozšíření návrhu regulátoru teploty vody ve vysokotlakém systému vstřikování.
Abstract in different language: This diploma thesis is a continuation of the bachelor thesis from year 2017 and is focused on the extension of the design of the water temperature regulator in the high-pressure injection system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPfinal_vJaros1.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
078597_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce913,06 kBAdobe PDFView/Open
078597_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
078597_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce72,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.