Title: Návrh a realizace měřícího kontroléru pro širokopásmovou kyslíkovou sondu
Other Titles: Design and realization of wideband oxygen sensor controller
Authors: Dosedla, Martin
Advisor: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Kubík Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40187
Keywords: širokopásmová kyslíková sonda;digitální zpracování signálu v reálném čase;dspic33ep;wbo2;uego;lsu 4.9.
Keywords in different language: wideband oxygen sensor;real-time digital signal processing;dspic33ep;wbo2;uego;lsu 4.9.
Abstract: Práce popisuje návrh, realizaci a kalibraci hardwaru a softwaru pro řídící systém širokopásmové kyslíkové sondy s použitím digitálního signálového kontroléru (DSC). Navrhovaný systém je určen pro měření součinitele přebytku vzduchu při kalibrování, testování a ověřování funkcí řídících systémů pístových spalovacích motorů. Při návrhu byl kladen důraz zejména na přesnost měření, rychlost odezvy, odolnost proti rušení a připojitelnost k záznamovým, zobrazovacím a vyhodnocovacím systémům. Cena navrhovaného řešení zde naopak nebyla hlavní prioritou. Na rozdíl od běžně vyráběných kontrolérů, byly veškeré řídící a regulační funkce, zhotoveny v digitální podobě. Vzhledem k vysokým nárokům na rychlost zpracování signálů v reálném čase, byl použit digitální signálový kontrolér.
Abstract in different language: This thesis describes the design, realisation and calibration of hardware and software for wideband oxygen sensor control system using a digital signal controller (DSC). The controller is designed for measurement of air-to-fuel ratio during calibration, testing and verification of internal combustion engine control systems. Therefore the main emphasize was put on the measurement accuracy, fast response, interference immunity and connectivity to recording, imaging and evaluation systems. Unlike conventional controllers, all control functions and algorithms were made in digital form. Due to high demands on speed and accuracy of signal processing in real time, a digital signal controller was used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Dosedla_2020.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
082132_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce919,39 kBAdobe PDFView/Open
082132_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
082132_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce64,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.