Title: Simulační model elektrického vozidla
Other Titles: Simulation model of electric vehicle
Authors: Eštok, Petr
Advisor: Janda Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Ševčík Jakub, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40189
Keywords: analýza výškopisu;hybridní trolejbus;matlab;nadmořská výška;odpor sklonu;parciální trolejbus;simulátor;škoda 26tr;vozidlový odpor
Keywords in different language: altitude analysis;hybrid trolleybus;matlab;altitude;gradient resistance;partial trolleybus;simulator;škoda 26tr;vehicle resistance
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení a zpracování dat z tachografu získaných během jízdy parciálního trolejbusu Škoda 26Tr a analýzu trati, kterou během jízdy trolejbus projel. V první části jsou uvedeny základní parametry trolejbusu a stručně popsány možnosti určení polohy a zpracování výškopisných dat. Ve druhé části jsou popisy algoritmů pro zpracování dat z GPS lokátoru, obou tachografů a počítadla cestujících. Kromě jednotlivých skriptů jsou zde uvedeny i dva postupy, kterými lze získat vstupní data pro simulátor, a to i v případě chybějících dat z GPS lokátoru pro konkrétní průjezd. Třetí část popisuje simulátor a výsledky simulace.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on the evaluation and processing of data from the tachograph obtained during the ride of the partial trolleybus Škoda 26Tr and the analysis of the track which the trolleybus passed during the ride. In the first part, the basic parameters of the trolleybus are given and the possibilities of determining the position and processing of elevation data are briefly described. The second part describes the algorithms for processing data from the GPS locator, both tachographs and passenger counters. In addition to the individual scripts, there are also two procedures that can be used to obtain input data for the simulator, even in the case of missing data from the GPS locator for a specific passage. The third part describes the simulator and the simulation results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EstokDp.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
082138_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce900,41 kBAdobe PDFView/Open
082138_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
082138_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce86,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.