Title: Textilní senzor pro měření hydratace pokožky
Other Titles: Textile based sensor for measurement of skin hydration
Authors: Balabán, Jan
Advisor: Blecha Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Soukup Radek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40191
Keywords: hydratace kůže;měření kapacity;měření výparu;tewl;textilní senzor
Keywords in different language: evaporation measurement;capacity measurement;skin hydration;tewl;fabric sensor
Abstract: Tato diplomová práce řeší problematiku měření hydratace pokožky. Práce obsahuje souhrnný popis komerčně dostupných systémů pro stanovení hydratace pokožky, včetně jejich měřících principů a limitací. Popisuje návrhy a realizaci textilních senzorů, návrh a realizaci vyhodnocovacích obvodů, systému pro kontinuální měření hydratace pokožky. Získané výsledky z měření navrženého a realizovaného systému jsou porovnány s daty získanými na základě měření komerčně dostupným přístrojem pro hodnocení úrovně hydratace pokožky.
Abstract in different language: This diploma thesis addresses measurement of skin hydration. The work contains a brief overview of commercially available systems for determining skin hydration, including their measurement principles and limitations. It also describes the design and implementation of textile sensors, design and implementation of evaluation circuits, that are part of a system for continuous measurement of skin hydration. The results obtained from the measurements of the designed and implemented system are compared with the measurement data obtained from a commercially available device that evaluates the level of skin hydration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Balaban.pdfPlný text práce5,5 MBAdobe PDFView/Open
082140_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
082140_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
082140_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce83,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.