Title: Analýza provozu velké fotovoltaické elektrárny s větším výkonem
Other Titles: Operation analysis of photovoltaic power plant with greater power
Authors: Březina, Patrik
Advisor: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40193
Keywords: fotovoltaická elektrárna;kompenzace;účinnost;ztráty;nabíjecí proudy;distribuční soustava
Keywords in different language: photovoltaic power plant;compensation;efficiency;power factor;charging currents distribution network
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení analýzy fotovoltaické elektrárny s velkým výkonem. V teoretické části je popsáno prostředí elektrizační soustavy a princip provozu fotovoltaických elektráren. Ve výpočtové části je provedena analýza provozu fotovoltaické elektrárny, zejména z hlediska napětí při různých hodnotách výkonů elektrárny. Při řešení výpočtů bylo vytvořeno náhradní schéma, z kterého analýza vychází. Dále je zde zpracováno komplexní téma kompenzace účiníku s návrhem a také výpočet nabíjecích proudů. Na závěr je zde věnována zvláštní pozornost účinnosti fotovoltaické elektrárny a možnostem pro její zvýšení.
Abstract in different language: The master theses presents the analysis of the photovoltaic power plant with high power ratio. The theoretical part describes the environment of a power grid and a principle of operation of photovoltaic power plants. In the practical part, there is an analysis of the operation of the photovoltaic power plant, especially in terms of voltages and currents at different values of power output. The analysis is based on solving the calculations from a substitute scheme. Furthermore, there are calculated compensation powers, the power factor compensation, and the charging currents. Consequently, conclusions are drawn from this analysis to optimize the operation and reduce losses in the photovoltaic power plant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Brezina_Patrik.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
082188_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
082188_oponent.pdfPosudek oponenta práce841,26 kBAdobe PDFView/Open
082188_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce94,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40193

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.