Title: Kontrolní měření malé fotovoltaické elektrárny
Other Titles: Small PV power plant control measurement
Authors: Randa, Stanislav
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40197
Keywords: fotovoltaická elektrárna;fotovoltaický článek;termokamera;termovizní měření;fotovoltaický modul;intenzita slunečního záření;v-a charakteristika;výkonová charakteristika;dioda;střídač;teplota
Keywords in different language: photovoltaic power plant;photovoltaic cell;thermocamera;thermovision measurement;photovoltaic module;solar radiation intensity;v-a characteristic;power characteristic;diode;inverter;temperature
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na kontrolní měření malé fotovoltaické elektrárny, konkrétně elektrárny o výkonu 20 kWp. V práci jsou popsány parametry elektrárny, dále je provedena softwarová simulace a porovnání výsledků s reálnými hodnotami. V další části je popsáno měření za pomoci termokamery. Pomocí zhodnocení měřící části je určeno, které konkrétní panely jsou poškozené či vadné. Poslední část práce je zaměřena na zhodnocení výsledků a návrhu odstranění nedostatků.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on control measurement of small photovoltaic power plant, specifically power plant with 20 kWp. In the thesis are described the parameters of the power plant, then the software simulation and comparing the results of the simulation with real values. The next section describes the measurement with a thermal camera. The evaluation of the measuring part determines which concrete panels are damaged or defective. The last part of the work is focused on the evaluation of the results and the proposal to eliminate the problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanislav Randa - diplomova prace.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFView/Open
082192_oponent.pdfPosudek oponenta práce862,34 kBAdobe PDFView/Open
082192_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce992,21 kBAdobe PDFView/Open
082192_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce99,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.