Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠroubová Lenka, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŘezáček, Jan
dc.contributor.refereeŠtekl Pavel, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-28
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:33Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:29:33Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-18
dc.identifier82194
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40199
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je návrh kompozitních izolačních konstrukcí, které odolají elektrickému i mechanickému namáhání. Návrh je znázorněn pomocí 2D a 3D počítačových modelů, které jsou podrobeny simulacím elektrického namáhání v ustáleném elektrostatickém a harmonickém magnetickém poli. Následně je zjišťována mechanická odolnost modelů konstrukcí simulací mechanického namáhání. Elektrickému i mechanickému namáhání odolal návrh kompozitní izolační konstrukce se silnou nosnou armaturou, trubicovitými kapacitními kruhy a silikonovým přechodem na napěťové hladině 110 kV, a návrh kompozitní izolační konstrukce se silnou nosnou armaturou, speciálními kapacitními "M-W" kruhy a silikonovým přechodem na napěťové hladině 400 kV. Výsledky těchto simulací jsou podkladem pro vývoj prototypu kompozitní izolační konstrukce, která může sloužit jako alternativa k příhradovým ocelovým stožárovým konstrukcím s izolátory.cs
dc.format84 s. (96 027 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkompozitní izolační konstrukcecs
dc.subjectizolátorcs
dc.subjectstožárová konstrukcecs
dc.subjectocelový příhradový stožárcs
dc.subjectvenkovní vedenícs
dc.subjectelektrostatické polecs
dc.subjectmagnetické polecs
dc.titleNávrh izolačních konstrukčních prvkůcs
dc.title.alternativeDesign of insulating Structural Componentsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this master's thesis is to design composite insulated cross-arms that can withstand electrical and mechanical stress. These designs are depicted by 2D and 3D computer models which are subjected to electrical stress simulations in a steady electrostatic and harmonic magnetic field. Subsequently, the mechanical resistance of the cross-arm designs is determined by a mechanical stress simulation. The composite insulated cross-arm designs that withstood the electrical and mechanical stress were the model with a strong supporting armature, tubular grading rings and a silicone transition at a voltage level of 110 kV, and the model with a strong supporting armature, special grading "M-W" rings and a silicone transition at a voltage level of 400 kV. The results of these simulations are the basis for further development of a composite insulated cross-arm prototype which can serve as an alternative to lattice steel mast structures with insulators.en
dc.subject.translatedcomposite insulated cross-armen
dc.subject.translatedinsulatoren
dc.subject.translatedsteel lattice toweren
dc.subject.translatedoverhead lineen
dc.subject.translatedelectrostatics fielden
dc.subject.translatedmagnetic fielden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Rezacek_final.pdfPlný text práce8,46 MBAdobe PDFView/Open
082194_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
082194_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce803,09 kBAdobe PDFView/Open
082194_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce87,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.