Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWeissar, Petr
dc.contributor.authorDolák, Jan
dc.contributor.refereeKosturik, Kamil
dc.date.accepted2012-06-27
dc.date.accessioned2013-06-19T06:37:08Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:37:08Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-08
dc.identifier47209
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4019
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je navrhnout monitorování vytápění rodinného domu pomocí osobního počítače. Sledování jednotlivých teplot topné soustavy, snímání digitálních a analogových vstupů od jednotlivých prvků topení. Jejich vhodné zpracování, zaznamenávání do databáze, následné zobrazení v PC pomocí klientské aplikace včetne grafů a možnost on-line sledování vytápění rodinného domku přes internet. V první části bakalářské práce je seznámení s použitými technologiemi. Další část podrobně popisuje návrh a realizaci snímacích převodníků pro sériovou linku a třetí část obsahuje popis jednotlivých aplikací.cs
dc.format59 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmonitorování vytápěnícs
dc.subjectpřevodník sériové linkycs
dc.subjectčidlo teplotycs
dc.subjectukládání do databázecs
dc.subjecttvorba grafůcs
dc.subjectwebová aplikacecs
dc.titleMonitoring vytápění rodinného domkucs
dc.title.alternativeMonitoring of family house heatingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to suggest monitoring of heating the house by using a personal computer. Monitor temperature of each heating system, scanning digital and analog inputs from various elements of the heating. The appropriate treatment recording to the database, subsequent displaing on the PC by using a client application, including charts and on-line monitoring of heating family house over the internet. In the first part of the thesis is to introducing the mentioned technologies. The next part describes in detail the design and implementation of scanning for the serial converter and a third section contains a description of each application.en
dc.subject.translatedmonitoring of heatingen
dc.subject.translatedserial line converteren
dc.subject.translatedtemperature sensoren
dc.subject.translatedstoring in adatabaseen
dc.subject.translatedgraphsen
dc.subject.translatedweb applicationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dokumentace.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
047209_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,47 kBAdobe PDFView/Open
047209_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,95 kBAdobe PDFView/Open
047209_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce140,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4019

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.