Title: Možnosti snímání a zobrazování úhlu natočení anténního rotátoru
Other Titles: Sensors and Display Units for Rotator
Authors: Kratina, David
Advisor: Kavalír, Tomáš
Referee: Linhart, Richard
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4020
Keywords: odporový snímač polohy;selsyn;kapacitní snímač polohy;optický snímač polohy;magnetický snímač;rotátor;magnet;AS5043;LCD displej;LED zobrazovač;rotator manager;SSI;bezdotykové snímání polohy
Keywords in different language: resistive position sensor;synchro;capacitive position sensor;optical position sensor;magnetic sensor;rotator;magnet;AS5043;LCD display;LED display device;rotator manager;SSI;proximity sensing
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na možnosti snímání horizontálních úhlů natočení a následného zobrazení. Nejprve je popsáno několik typů snímačů, jako jsou odporové, induktivní, kapacitní, optické a magnetické snímače polohy. Poté se práce zabývá popisem možností zobrazení. Jako první je čtenáři přiblížen selsyn, pak LCD zobrazovač, poté LED zobrazovač a nakonec Rotator manager pro PC. V poslední části je popsáno čidlo AS5043.
Abstract in different language: The master theses presents the possibility of horizontal scan angle and subsequent display. First, it describes several tips sensors such as resistive, inductive, capacitive, optical and magnetic train position sensor. After a description of the work deals with representation of the possibilities. The first reader is approached synchros, then LCD, LED displays, and then finally Rotator manager for PCs. The last section describes the sensor AS5043.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce5,65 MBAdobe PDFView/Open
047210_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,02 kBAdobe PDFView/Open
047210_oponent.pdfPosudek oponenta práce383,83 kBAdobe PDFView/Open
047210_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce104,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.