Název: Možnosti snímání a zobrazování úhlu natočení anténního rotátoru
Další názvy: Sensors and Display Units for Rotator
Autoři: Kratina, David
Vedoucí práce/školitel: Kavalír, Tomáš
Oponent: Linhart, Richard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4020
Klíčová slova: odporový snímač polohy;selsyn;kapacitní snímač polohy;optický snímač polohy;magnetický snímač;rotátor;magnet;AS5043;LCD displej;LED zobrazovač;rotator manager;SSI;bezdotykové snímání polohy
Klíčová slova v dalším jazyce: resistive position sensor;synchro;capacitive position sensor;optical position sensor;magnetic sensor;rotator;magnet;AS5043;LCD display;LED display device;rotator manager;SSI;proximity sensing
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na možnosti snímání horizontálních úhlů natočení a následného zobrazení. Nejprve je popsáno několik typů snímačů, jako jsou odporové, induktivní, kapacitní, optické a magnetické snímače polohy. Poté se práce zabývá popisem možností zobrazení. Jako první je čtenáři přiblížen selsyn, pak LCD zobrazovač, poté LED zobrazovač a nakonec Rotator manager pro PC. V poslední části je popsáno čidlo AS5043.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses presents the possibility of horizontal scan angle and subsequent display. First, it describes several tips sensors such as resistive, inductive, capacitive, optical and magnetic train position sensor. After a description of the work deals with representation of the possibilities. The first reader is approached synchros, then LCD, LED displays, and then finally Rotator manager for PCs. The last section describes the sensor AS5043.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce5,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047210_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047210_oponent.pdfPosudek oponenta práce383,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047210_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce104,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4020

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.