Title: Návrh vlastní spotřeby páry pro zařízení DENOx v lokalitě TETR
Other Titles: Simulation of own steam consumption for DeNOx equipment in TETR
Authors: Lávička, Antonín
Advisor: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hejtmánková Pavla, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40204
Keywords: oxidy dusíku;odstraňování oxidů dusíků;denox;denitrifikace;stechiometrické rovnice spalin;teplárna trmice;tail-end;primární opatření;sekundární opatření;limity bref;účinnost teplárenského cyklu
Keywords in different language: nitrogen oxides;nitrogen oxides removal;denox;denitrification;trmice heating plant;stoichiometric equations of flue gases;tail-end;primary measures;secondary measures;bref limits;efficiency of the heating cycle
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení odstranění oxidů dusíku ze spalin teplárny Trmice. Řešení je zaměřeno zvláště na technologii selektivní katalytické redukce ve verzi tail-end a návrhu přihřívání spalin pro tuto technologii. Součástí řešení je i výpočet účinnosti teplárenského cyklu s novou technologií denitrifikace spalin.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the solution of removal of nitrogen oxides from flue gases of the heating plant Trmice. The solution is mainly focused on selective catalytic reduction in the tail-end version and the design of reheating of flue gas for this technology. Part of the solution is also the calculation of the efficiency of the heating cycle with a new technology of flue gas denitrification.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh vlastni spotreby pary pro zarizeni DeNOx v lokalite TETR.pdfPlný text práce3,03 MBAdobe PDFView/Open
082199_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce906,66 kBAdobe PDFView/Open
082199_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
082199_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce99,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.