Title: Numerická analýza chlazení elektrického zařízení
Other Titles: Numerical analysis of electric device cooling
Authors: Kubín, Vít
Advisor: Sedláček Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Vostracký Zdeněk, Prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40206
Keywords: teplo;sdílení tepla;oteplení;proudění;metoda konečných objemů;analýza chlazení;odpojovač.
Keywords in different language: heat;heat transfer;heating;convection;finite element method;analysis of cooling;disconnector.
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou oteplení proudové dráhy se zaměřením na numerickou analýzu přirozeného proudění v okolí odpojovače. Programem využitým k modelování proudění je Ansys Fluent. Zavedený model respektuje přirozené tepelné ztráty odpojovače a jejich přestup do okolí.
Abstract in different language: The master theses describe the issue of heating of current path with focus onto numerical analysis of natural convection around the disconnector. Program used to simulate the convection is Ansys Fluent. The established model respects natural heat loses of disconnector and theirs transfer into the surroundings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
082201_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
082201_oponent.pdfPosudek oponenta práce916,01 kBAdobe PDFView/Open
082201_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce70,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.