Název: Nabíjení a vybíjení superkapacitorů
Další názvy: Supercapacitor Charge and Discharge
Autoři: Jeníček, Jan
Vedoucí práce/školitel: Polcar, Petr
Oponent: Předota, Antonín
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4021
Klíčová slova: superkapacitor;pseudokapacitor;elektrická dvojvrstva;nabíjení;BQ24640;vybíjení
Klíčová slova v dalším jazyce: supercapacitor;pseudocapacitor;electrochemic double layer capacitor;charging;BQ24640;discharging
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá otázkou nabíjení a vybíjení superkapacitorů. V první části je uvedena historie superkapacitorů, následně fyzikální principy, vlastnosti, přehled možného využití, zásady při měření, jejich výhody a nevýhody. V druhé části je do detailu rozebrán nabíjecí modul s integrovaným obvodem BQ24640, který byl konstruován a dále využit pro měření předložených superkapacitorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis deals with the question of charging and discharging supercapacitors. The first part is given supercapacitor´s history, followed by physical principles, characteristics, an overview of potential applications, the measurement principles, their advantages and disadvantages. In the second part is broken down in detail the charging module with integrated circuit BQ24640, which was designed and used for measurements presented supercapacitors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce947,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047212_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce315,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047212_oponent.pdfPosudek oponenta práce389,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047212_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce113,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4021

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.