Title: Nabíjení a vybíjení superkapacitorů
Other Titles: Supercapacitor Charge and Discharge
Authors: Jeníček, Jan
Advisor: Polcar, Petr
Referee: Předota, Antonín
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4021
Keywords: superkapacitor;pseudokapacitor;elektrická dvojvrstva;nabíjení;BQ24640;vybíjení
Keywords in different language: supercapacitor;pseudocapacitor;electrochemic double layer capacitor;charging;BQ24640;discharging
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá otázkou nabíjení a vybíjení superkapacitorů. V první části je uvedena historie superkapacitorů, následně fyzikální principy, vlastnosti, přehled možného využití, zásady při měření, jejich výhody a nevýhody. V druhé části je do detailu rozebrán nabíjecí modul s integrovaným obvodem BQ24640, který byl konstruován a dále využit pro měření předložených superkapacitorů.
Abstract in different language: The present thesis deals with the question of charging and discharging supercapacitors. The first part is given supercapacitor´s history, followed by physical principles, characteristics, an overview of potential applications, the measurement principles, their advantages and disadvantages. In the second part is broken down in detail the charging module with integrated circuit BQ24640, which was designed and used for measurements presented supercapacitors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce947,57 kBAdobe PDFView/Open
047212_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce315,68 kBAdobe PDFView/Open
047212_oponent.pdfPosudek oponenta práce389,09 kBAdobe PDFView/Open
047212_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce113,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4021

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.