Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNoháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorNovák, Václav
dc.contributor.refereeMertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
dc.date.accepted2020-7-27
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:36Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:29:36Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-17
dc.identifier82209
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40214-
dc.description.abstractDiplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První tři jsou teoretické, kde je popisována distribuční soustavu České republiky, poruchové stavy, provoz sítí a metoda Fortescue. V další kapitole je definována konkrétní síť, je zde naznačen postup při vytváření výpočtového pro-gramu. V páté kapitole jsou popisovány možnosti detekce, lokalizace a chránění. V poslední kapitole jsou zobrazeny a okomentovány výsledky při aplikaci vybraných metod.cs
dc.format82 s. (101 000 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectzemní ochranacs
dc.subjectzemní spojenícs
dc.subjectdistribuční síťcs
dc.subjectizolovaná síťcs
dc.subjectkompenzovaná síťcs
dc.subjectodporově uzemněná síťcs
dc.subjectjednofázová poruchacs
dc.subjectdetekcecs
dc.subjectlokalizacecs
dc.subjectmetoda fortescuecs
dc.subjectsekundární odporníkcs
dc.subjectuzlový odporník.cs
dc.titleZemní spojení v sítích vn - detekce a způsoby chránění těchto sítícs
dc.title.alternativeEarth connections in HV networks - detection and ways to protect of these networksen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe master thesis is divided into six chapters. The first three are theoretical, where are described the distribution system of the Czech Republic, types of the earth faults, different neutralearthing arrangement and the Fortescue method. In the next chapter, the specified network isdefined and the procedure for creating a calculation program is indicated. The fifth chapter de-scribes the possibilities of detection, localization and protection. In the last chapter, the resultson specific methods are displayed and annotated.en
dc.subject.translatedearth protectionen
dc.subject.translatedearth faulten
dc.subject.translateddistribution systemen
dc.subject.translatedinsulated networken
dc.subject.translatedcompensated networken
dc.subject.translatedresistance-earthed networken
dc.subject.translatedsingle line to grounden
dc.subject.translateddetectionen
dc.subject.translatedlocalizationen
dc.subject.translatedmethod of fortescueen
dc.subject.translatedsecondary resistoren
dc.subject.translatedneutral earthing resistor.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP NovakVaclav.pdfPlný text práce6,47 MBAdobe PDFView/Open
082209_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
082209_oponent.pdfPosudek oponenta práce771,31 kBAdobe PDFView/Open
082209_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce91,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.