Title: Pokročilé technologie v zobrazovací technice
Other Titles: Advanced technologies in image display
Authors: Bratner, Lukáš
Advisor: Veřtát, Ivo
Referee: Fiala, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4023
Keywords: Stereoskopické zobrazení;OLED;LCD;PDP;laserové zobrazení;Smart TV
Keywords in different language: Stereoscopic display;OLED;LCD;PDP;laser display;Smart TV
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis principu a inovací v současných a přicházejících technologií zobrazovací techniky. Podrobněji rozepíšu principy technologií stereoskopického zobrazení, displejů na bázi organických polovodičů a laserové zobrazení. Následně popíšu některé funkce LCD a PDP displejů a funkce současných televizorů.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the description of the innovation of current and coming imaging technologies. I will describe the stereoscopic display technology, displays based on organic semiconductors and laser display in more details. Then I will describe some features of LCD and PDP displays and current TV functions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bratner.pdfPlný text práce595,9 kBAdobe PDFView/Open
047215_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,84 kBAdobe PDFView/Open
047215_oponent.pdfPosudek oponenta práce339,62 kBAdobe PDFView/Open
047215_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.