Název: Pokročilé technologie v zobrazovací technice
Další názvy: Advanced technologies in image display
Autoři: Bratner, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Veřtát, Ivo
Oponent: Fiala, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4023
Klíčová slova: Stereoskopické zobrazení;OLED;LCD;PDP;laserové zobrazení;Smart TV
Klíčová slova v dalším jazyce: Stereoscopic display;OLED;LCD;PDP;laser display;Smart TV
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis principu a inovací v současných a přicházejících technologií zobrazovací techniky. Podrobněji rozepíšu principy technologií stereoskopického zobrazení, displejů na bázi organických polovodičů a laserové zobrazení. Následně popíšu některé funkce LCD a PDP displejů a funkce současných televizorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis focuses on the description of the innovation of current and coming imaging technologies. I will describe the stereoscopic display technology, displays based on organic semiconductors and laser display in more details. Then I will describe some features of LCD and PDP displays and current TV functions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Bratner.pdfPlný text práce595,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047215_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047215_oponent.pdfPosudek oponenta práce339,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047215_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4023

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.