Název: Přehled detektorů ionizačního záření a vyhodnocující elektroniky
Další názvy: Survey of ionizing radiation detectors and electronics for signal preprocessing
Autoři: Šnejdar, Miloslav
Vedoucí práce/školitel: Kraus, Václav
Oponent: Holík, Michael
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4024
Klíčová slova: ionizující záření;detektor;detektory ionizujícího záření;polovodičové detektory záření;scintilační detektory ionizujícího záření;Geiger-Műllerovy detektory ionizujícího záření;mrtvá doba
Klíčová slova v dalším jazyce: ioniying radiation;detector;detectors of ioniying radiation;semiconductor detectors;scintillation detectors;Geiger-Müller conters;death time
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je rozdělena do třech kapitol. V první kapitole lze nalézt rozdělení druhů ionizujícího záření s popisem jejich fyzikálního principu a vlastností, dále pak seznam veličin a jednotek, používaných v této problematice. Druhá kapitola se zabývá detektory ionizujícího záření. V poslední kapitole je pak uveden příklad vyhodnocující elektroniky.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor's work is devided into three chapters. The firs chapter contains division of ionizing radiation types with description of its physical principle and charakteristic; the list of definitions and units used in this topic. The second chapter is dealing with ionizing radiation detectors. The third chapter contains the example of evulation electronics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Detektory_ionizujiciho_zareni_a_vyhodnocujici_elektronika.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047216_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047216_oponent.pdfPosudek oponenta práce370,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047216_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce134,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4024

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.