Název: Procesorem řízený spínaný izolovaný napěťový zdroj 12V/350V,500W
Další názvy: Microprocessor controlled isolated switching mode power supply 12V/350V,500W
Autoři: Rubáš, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Bartl, Matouš
Oponent: Hammerbauer, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4025
Klíčová slova: DC/DC měnič;TMS320F28044;PI regulátor;planární transformátor
Klíčová slova v dalším jazyce: DC/DC converter;TMS320F28044;PI regulator;planar transformer
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem stejnosměrného měniče napětí, na který navazuje práce se zadáním "Procesorem řízený střídač 350VDC/230VAC,50Hz,500VA". V práci jsou popsány jednotlivé části zařízení a vysvětlena jejich funkčnost. Jako hlavní řídicí prvek je použit procesor TMS320F28044. Je navržena koncepce zařízení typu protitaktního měniče, který využívá planární transformátor. Většina použitých součástek je od firmy Texas Instruments pro jejich snadnou dostupnost. V závěru práce je zhodnocena zvolená koncepce zařízení. Nedošlo však k odměření parametrů měniče.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is dealed with power supply. This thesis is connected to thesis "Microprocessor controlled inverter 350VDC/230VAC,50Hz,500VA". There are described parts equipment and explained their functionality. The main controller processor is used TMS320F28044. Is used push-pull inverter and it uses a planar transformer. Mostly components are from the company Texas Instruments. They are easily available. Selected concept equipment is evaluated on the end of this work. The parameters device didn't measurement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce10,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047219_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce377,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047219_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047219_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce109,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4025

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.