Title: Procesorem řízený spínaný izolovaný napěťový zdroj 12V/350V,500W
Other Titles: Microprocessor controlled isolated switching mode power supply 12V/350V,500W
Authors: Rubáš, Pavel
Advisor: Bartl, Matouš
Referee: Hammerbauer, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4025
Keywords: DC/DC měnič;TMS320F28044;PI regulátor;planární transformátor
Keywords in different language: DC/DC converter;TMS320F28044;PI regulator;planar transformer
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem stejnosměrného měniče napětí, na který navazuje práce se zadáním "Procesorem řízený střídač 350VDC/230VAC,50Hz,500VA". V práci jsou popsány jednotlivé části zařízení a vysvětlena jejich funkčnost. Jako hlavní řídicí prvek je použit procesor TMS320F28044. Je navržena koncepce zařízení typu protitaktního měniče, který využívá planární transformátor. Většina použitých součástek je od firmy Texas Instruments pro jejich snadnou dostupnost. V závěru práce je zhodnocena zvolená koncepce zařízení. Nedošlo však k odměření parametrů měniče.
Abstract in different language: This work is dealed with power supply. This thesis is connected to thesis "Microprocessor controlled inverter 350VDC/230VAC,50Hz,500VA". There are described parts equipment and explained their functionality. The main controller processor is used TMS320F28044. Is used push-pull inverter and it uses a planar transformer. Mostly components are from the company Texas Instruments. They are easily available. Selected concept equipment is evaluated on the end of this work. The parameters device didn't measurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce10,2 MBAdobe PDFView/Open
047219_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce377,31 kBAdobe PDFView/Open
047219_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,32 kBAdobe PDFView/Open
047219_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce109,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.