Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
dc.contributor.authorVrbková, Lucie
dc.contributor.refereeJaneček Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-15
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:45Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:29:45Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-11
dc.identifier82636
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40257
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na analýzu společenské odpovědnosti vybraného podniku, zhodnocení postoje cílového segmentu vybrané společnosti ke koncepci společenské odpovědnosti firem jako takové a dále pak ke společenské odpovědnosti prováděné vybraným podnikem, kterým je společnost McDonald's s cílem posílit vnímání významu společenské odpovědnosti firem v České republice. Nejprve jsou v práci uvedeny teoretické poznatky týkající se problematiky společenské odpovědnosti firem, její komunikace a reportování, které jsou následně aplikovány v části praktické. Praktická část se zaměřuje na vybraný podnik, jeho představení, dále je provedena situační analýza k problematice společenské odpovědnosti McDonald's a je uskutečněn marketingový výzkum. Na základě poznatků z provedené analýzy a výzkumu jsou stanoveny návrhy, kterými by vybraná společnost posílala vnímání významu společenské odpovědnosti v České republice.cs
dc.format139 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspolečenská odpovědnost firemcs
dc.subjectcsrcs
dc.subjectreportovánícs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectvnímání významu csrcs
dc.subjectnávrhy na zlepšenícs
dc.titleSpolečenská odpovědnost vybraného podnikucs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented work is focused on the analysis of corporate social responsibility of selected company, evaluation of the attitude of the target segment of selected company to the concept of corporate social responsibility as such, and then to the corporate social responsibility performed by the selected company, in this case McDonald's, with the intention to strengthen the perception of corporate social responsibility in the Czech Republic. Firstly, the thesis presents theoretical knowledge related to the issue of corporate social responsibility, its communication and reporting, which are then applied in the practical part. The practical part focuses on the selected company and its introduction, then a situational analysis of the issue of corporate social responsibility of McDonald's is performed and marketing research is carried out. Based on the findings of the analysis and research, proposals are set by which the selected company would strengthen the perception of importance of corporate social responsibility in the Czech Republic.en
dc.subject.translatedcorporate social responsibilityen
dc.subject.translatedcsren
dc.subject.translatedreportingen
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translatedperception of csr interesten
dc.subject.translatedproposals for improvementen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace vrbkova finalni verze.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
Vrbkova_Lucie_v.pdfPosudek vedoucího práce225,66 kBAdobe PDFView/Open
Vrbkova_Lucie_o.pdfPosudek oponenta práce227,43 kBAdobe PDFView/Open
Vrbkova_Lucie_p.pdfPrůběh obhajoby práce80,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.