Název: Radarové měření vzdálenosti
Další názvy: Radar Measurement of Distance
Autoři: Dudáček, Luděk
Vedoucí práce/školitel: Masopust, Jiří
Oponent: Linhart, Richard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4026
Klíčová slova: radarové měření vzdálenosti;dálkoměr;radar;FMCW
Klíčová slova v dalším jazyce: radar distance measurement;rangefinder;radar;FMCW
Abstrakt: V první části této práce je popsána základní teorie činnosti radaru spolu se strukturou radaru. Dále je v práci také stručný přehled hlavních typů radaru spolu s jejich principem funkce. Následně jsou popsány základní principy a metody měření vzdálenosti pomocí kontinuálních a pulsních radarů. Obsahem druhé části je popis součástek obsahujících radarový přijímač a vysílač. S ohledem na to, že většina výrobců těchto součástek také nabízí pro svoje výrobky testovací zařízení, je v této části také stručně popsáno několik takových zařízení. Třetí část se zabývá samotným návrhem radarového dálkoměru pracujícího na principu FMCW. Navrhované zařízení umožňuje získání dat z vysokofrekvenční části radarového dálkoměru pro následné číslicové zpracování.
Abstrakt v dalším jazyce: Fundamental theory of radar operations are described in the first section along with description of basic radar structure. Overview of various radar types and its functional principles is given here along with principles of radar distance measurements. In the second section are presented monolithic devices for radar receivers and transmitters. Development kits with these components are presented here as well. The third section is devoted to description of radar rangefinder based on the FMCW principle. The instrument is designed to gather data from the RF module and to transmit it to the computer for subsequent processing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Ludek_Dudacek.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047222_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047222_oponent.pdfPosudek oponenta práce448,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047222_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4026

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.