Title: Zahraniční pracovníci v zemích GCC se zaměřením na politiku lokalizace práce v Sultanátu Omán
Other Titles: Foreign Workers in GCC Countries Focusing on Politics of Work Localization in Sultanate of Oman
Authors: Rymonová, Denisa
Advisor: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40262
Keywords: zahraniční pracovník;gcc;perský záliv;politika;znárodňování pracovní síly;lokalizace práce;omanizace;katarizace;bahrajnizace;kuvajtizace;katarizace;saudizace;trh práce;nezaměstnanost;závilost na zahraničních pracovnících;vzdělávání
Keywords in different language: foreign workers;gcc;persian gulf;workforce nationalization;work localization;omanization;qatarization;bahrainization;kuwaitization;saudization;job market;unemployment;dependence on foreign workers;education
Abstract: Diplomová ráce nejprve uvede problematiku stručným popisem historie zahraničních pracovníků v zemích GCC. Dále se zaměří na analýzu klíčového problému, tedy na důvody, proč státy známé svým vysokým podílem zahraničních pracovníků tak "náhle" změnily svoji politiku a aktivně se snaží snížit jejich počty. Dále studie ukáže konkrétní programy v jednotlivých zemích GCC a shrne hlavní problémy, se kterými se tato vládní politika potýká. Zaměří se zejména na situaci v Sultanátu Omán, kde se bude detailně zabývat politikou znárodňování pracovní síly a vším, co s touto problematikou úzce souvisí
Abstract in different language: Master's thesis will first introduce the issue with a brief description of the history of foreign wokers in the GCC states. It will be also focused on analyzing of the key issue, on the reasons why states known for their high numbers of foreign workers have so suddenly changed their policies and want to reduce numbers of foreign workers in their countries.In addition, the thesis will show specific programs in each GCC countries and summarize the main challenges of these government policies. Study is mainly focus on the situation in the Sultanate of Oman where the policy of workforce nationalization will be discussed in detail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denisa Rymonova DP.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Rymonova V.PDFPosudek vedoucího práce166,87 kBAdobe PDFView/Open
Rymonova O.PDFPosudek oponenta práce155,13 kBAdobe PDFView/Open
Rymonova.PDFPrůběh obhajoby práce41,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.