Title: SCADA systém Control Web
Other Titles: SCADA system Control Web
Authors: Grill, David
Advisor: Basl, Jiří
Referee: Koucký, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4029
Keywords: SCADA;HMI;vizualizace;automatizace;řízení;PLC;RTU;PROMOTIC;Reliance;IS Energis
Keywords in different language: SCADA;HMI;vizualization;automatization;control;PROMOTIC;Reliance;IS ENERGIS;PLC;RTU
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na systémy SCADA. V práci jsou popsány systémy od českých firem (PROMOTIC, IS Energis, Reliance). Jsou zde stručně uvedeny jejich popis a možnosti využití, stejně jako podporované způsoby komunikace. Hlavní část práce se týká systému Control Web, ve které bude čtenář seznámen s jeho možnostmi, výhodami a nevýhodami a především s postupem tvorby jednoduchých aplikací
Abstract in different language: The thesisis focused on the SCADA systems. There are described czech sysetms (PROMOTIC, IS ENERGIS, Reliance). They are briefly listed there with their usage as well as supported communication methods. The main part is about Control Web system, where the reader is familiar with its possibilities, advantages and the basis of simple vizualization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SCADA.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
047227_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,55 kBAdobe PDFView/Open
047227_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,15 kBAdobe PDFView/Open
047227_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce99,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.