Název: SCADA systém Control Web
Další názvy: SCADA system Control Web
Autoři: Grill, David
Vedoucí práce/školitel: Basl, Jiří
Oponent: Koucký, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4029
Klíčová slova: SCADA;HMI;vizualizace;automatizace;řízení;PLC;RTU;PROMOTIC;Reliance;IS Energis
Klíčová slova v dalším jazyce: SCADA;HMI;vizualization;automatization;control;PROMOTIC;Reliance;IS ENERGIS;PLC;RTU
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na systémy SCADA. V práci jsou popsány systémy od českých firem (PROMOTIC, IS Energis, Reliance). Jsou zde stručně uvedeny jejich popis a možnosti využití, stejně jako podporované způsoby komunikace. Hlavní část práce se týká systému Control Web, ve které bude čtenář seznámen s jeho možnostmi, výhodami a nevýhodami a především s postupem tvorby jednoduchých aplikací
Abstrakt v dalším jazyce: The thesisis focused on the SCADA systems. There are described czech sysetms (PROMOTIC, IS ENERGIS, Reliance). They are briefly listed there with their usage as well as supported communication methods. The main part is about Control Web system, where the reader is familiar with its possibilities, advantages and the basis of simple vizualization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_SCADA.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047227_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047227_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047227_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce99,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4029

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.