Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVeřtát, Ivo
dc.contributor.authorSahánek, Vladimír
dc.contributor.refereeLinhart, Richard
dc.date.accepted2012-06-27
dc.date.accessioned2013-06-19T06:37:26Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:37:26Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-08
dc.identifier47228
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4030
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je návrh softwarových metod a algoritmů pro vyhodnocení kvality rádiového spoje pikosatelitu. V důsledku charakteru komunikačního kanálu dochází ke změnám kvality přijímaného signálu, kterou je pro realizaci efektivního komunikačního systému nezbytné vyhodnotit. Pomocí navržených algoritmů je určen průběh kvality signálu z dlouhodobě pořizovaných záznamů signálu pikosatelitů. Závěrečná část práce obsahuje výsledky zhodnocené pomocí úvodního rozboru energetické bilance uvedeného radiového spoje.cs
dc.format40 s., 8 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectenergetická bilance satelitního rádiového spojecs
dc.subjectpikosatelitcs
dc.subjectkvalita rádiového komunikačního kanálucs
dc.subjectkvalita signálucs
dc.subjectzpracování signálucs
dc.titleSoftwarové analyzování vysílání pikosatelitu PilsenCUBEcs
dc.title.alternativeSoftware post-processing of PilsenCUBE radio transmissionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe purpose of my bachelor thesis is to design software methods and algorithms to satellite link quality measurement. Link quality measurement is neccesary when designing an effective communication system because the quality of received signal changes due to variable satellite link characteristics during the picosatellite passing in a range of the ground control center. Proposed algorithms and recorded signals of picosatellites are used for calculating time plot of signal quality parameters. In conclusion, the measured results are evaluated in terms of preliminary satellite link budget analysis.en
dc.subject.translatedsatellite radio link budgeten
dc.subject.translatedpicosatelliteen
dc.subject.translatedradio link qualityen
dc.subject.translatedsignal qualityen
dc.subject.translatedsignal processingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_E09B0324P.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
047228_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,42 kBAdobe PDFView/Open
047228_oponent.pdfPosudek oponenta práce296,71 kBAdobe PDFView/Open
047228_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.