Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKraus, Václav
dc.contributor.authorŠpírek, Pavel
dc.contributor.refereeKrutina, Aleš
dc.date.accepted2012-06-26
dc.date.accessioned2013-06-19T06:37:27Z-
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:37:27Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-07
dc.identifier47229
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4031
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro synchronizaci několika detektorů z rodiny Medipix s rozhraním FITPix. Úvodní část je věnována teoretickému popisu detektorů Medipix, rozhraní FITPix a rovněž je zde rozebrána problematika synchronizace detektorů s tímto rozhraním. Ve druhé části práce je detailně popsán návrh synchronizační jednotky. Konstrukce je založená na obvodu FPGA a MCU. Při návrhu byl kladen důraz na nízkou spotřebu celého zařízení a možnost doplnění dalších funkcí. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky.cs
dc.formatvi s., 47s. (56932 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectMedipixcs
dc.subjectFITPixcs
dc.subjectionizační zářenícs
dc.subjectčásticecs
dc.subjectsynchronizacecs
dc.subjectkoincidencecs
dc.subjectdetektorcs
dc.subjectFPGAcs
dc.titleSynchronizace detektorů ionizačního záření z rodiny Medipixcs
dc.title.alternativeSynchronization of ionizing radiation detectors from Medipix familyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with a design of synchronization device for multiple detectors from Medipix family with FITPix interface. In the introduction part, there is a theoretical description of the Medipix detectors and FITPix interface. Also the problem of synchronizing detectors with this interface is analyzed here. The second part deals with a detailed description of synchronization device development. The design is based on FPGA and a MCU. An emphasis was put on low power requirements and potential for implementing more functionality. In the conclusion, reached results are summarized.en
dc.subject.translatedMedipixen
dc.subject.translatedFITPixen
dc.subject.translatedionizing radiationen
dc.subject.translatedparticleen
dc.subject.translatedsynchronizationen
dc.subject.translatedcoincidenceen
dc.subject.translateddetectoren
dc.subject.translatedFPGAen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teorie.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
047229_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,5 kBAdobe PDFView/Open
047229_oponent.pdfPosudek oponenta práce434,53 kBAdobe PDFView/Open
047229_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.