Název: Návrh reproduktorové soustavy
Další názvy: Design of speaker box
Autoři: Čech, Martin
Vedoucí práce/školitel: Hrubý, Jan
Oponent: Tureček, Oldřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4035
Klíčová slova: reproduktor;dvoupásmová reprosoustava;vysokotónový reproduktor;hlubokotónový reproduktor;tlumení;dělící kmitočet;strmost
Klíčová slova v dalším jazyce: loadspeaker;two-way speaker;crossover;tweeter;woofer;soften;divide frequency;steepness
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh reproduktorové soustavy s vyuţitím na domácí poslech hudby. Součástí této práce je zároveň návrh a simulace reproduktorové soustavy a výhybky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the design of loudspeaker systems for the home listening of music. This work is also the design and simulation of loudspeaker and crossover.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_E09B0254P.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047802_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce327,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047802_oponent.pdfPosudek oponenta práce310,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047802_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce116,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4035

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.