Title: Planární filtr s defektní zemní rovinou tvořenou komplementárními přerušenými kruhovými rezonátory (CSRR)
Other Titles: Planar filter with defected ground formed by complementary split ring resonators (CSRR)
Authors: Sipahi, Muhammet Egemen
Advisor: Mráz, Jan
Referee: Pokorný, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4036
Keywords: komplemantární přerušený kruhový rezonátor;mikrovlnný filtr;pásmová propust;mikropáskové vedení;střední kmitočet
Keywords in different language: complementary split ring resonator;microwave filter;bandpass;microstrip line;central frequency
Abstract: Tato práce se zabývá komplementárními přerušenými kruhovými rezonátory určenými pro zabranění elektromagnetického šíření v určitém kmitočtovém pásmu, což znamená způsobení pásmového zádrže. Pozornost je zaměřena na důsledky při aplikaci komplementarních přerušených kruhových rezonátorů na filtr. Náplň první části práce tvoří navrhování mikrovlnného filtru pásmové propusti tvořené navazujícími čtvrtvlnnými úseky mikropáskových vedení oddělených vazební štěrbinou. Ve druhé části práce se zabýváme navrhováním komplementarního přerušeného kruhového rezonátoru a následně jejich nakomponování do struktury filtru konkrétně do zemní roviny. Dále se zabýváme manipulacemi rozměru filtru, aby měl střední kmitočet stejný s původním filtrem, v této části je taky provedeno porovnání vlastností výsledných filtrů v závislosti na jejich délce.
Abstract in different language: This work is concerned with complement split ring resonators which are assigned to prevent electromagnetic propagation in certain frequency band. It results in band stop filter. We pay attention to consequences in application of complement split ring resonators to filter. Content of first part is designing of microwave band-pass filter created by sequential quarter-waves slots of microband lines which are separated by binding gap. In second part we deal with designing of complement split ring resonator and its application in structure of filters in ground plane. Next we go into manipulation of filter dimension so that mid frequency is equal to original filter. There is also comparison of final filter attributes in this part,
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+Muhammet_Egemen_SIPAHI_BcPrace_2012.pdfPlný text práce861,01 kBAdobe PDFView/Open
047808_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce424,02 kBAdobe PDFView/Open
scan06-22-01.jpgPosudek oponenta práce147,56 kBJPEGThumbnail
View/Open
047808_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce195,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.