Title: Posouzení strategických variant podniku s respektováním rizika okolí
Authors: Tyrala, Jaroslav
Advisor: Vacík Emil, Prof. Ing. Ph.D.
Referee: Svoboda Václav, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40365
Keywords: strategická analýza;strategické scénáře;analýza rizik;analýza citlivosti;scénáře vývoje prostředí;ošetření rizik
Keywords in different language: strategic analysis;strategic scenarios;risk analysis;sensitivity analysis;economic environment development scenarios;risk management
Abstract: Předložená práce se zabývá strategickou analýzou společnosti Elektrárna Tisová, a.s. vzhledem k respektování rizika vyplývajícího z mikro i makro okolí podniku. V úvodu práce je představena společnost jako taková a skupina Sokolovská uhelná, a.s. jejíž je elektrárna součástí. Následuje analýza externího prostředí, ve kterém se společnost pohybuje a interního prostředí společnosti, včetně finanční analýzy. Průnikem těchto dvou skupin je pak SWOT analýza a identifikace rizik. Stanovená rizika jsou pak zohledněna v analýze citlivosti a stanoveny scénáře vývoje prostředí vzhledem ke strategickým variantám. Závěrem práce je pak ošetření identifikovaných rizikových faktorů.
Abstract in different language: The goal of the thesis is to conduct a strategic analysis of Elektrárna Tisová, a.s. with respect to the risks arising from the micro and macro environment of the company. The thesis opens with an introduction of the company itself and its part in the holding group Sokolovská uhelná, a.s. It is followed by an analysis of the external environment in which the company operates as well as its internal environment, including a financial analysis. The preceding two analyses are used as input of a comprehensive SWOT analysis and risk identification. The identified risks are then subjected to a sensitivity analysis and used to identify scenarios of economic environment development considering the company's strategic options. The work concludes with management of the identified risk factors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Tyrala Jaroslav.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
DP_Tyrala_ VP.pdfPosudek vedoucího práce249,08 kBAdobe PDFView/Open
DP_Tyrala_OP.pdfPosudek oponenta práce83,61 kBAdobe PDFView/Open
Tyrala.pdfPrůběh obhajoby práce48,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.