Title: Záznamové zařízení provozních veličin automobilu
Other Titles: Datalogger for a vehicle
Authors: Zachař, Adam
Advisor: Kubík, Michal
Referee: Kosturik, Kamil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4037
Keywords: ATmega644;4DGL;4D Visi;délka vstřikovacího pulzu
Keywords in different language: ATmega644;4DGl;4D Visi;injection pulse length
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací záznamového zařízení provozních veličin automobilu Opel Vectra A. Zejména se jedná o měření venkovní a vnitřní teploty a veličin důležitých pro výpočet okamžité spotřeby vozu, jako je délka vstřikovacích pulzů a dráha z čidla otáček náhonu tachometru Til81, které je již ve vozidle z výroby instalováno. Veškeré výpočty jsou realizovány 8-bitovým procesorem Atmega644, který komunikuje přes sériové rozhraní s inteligentním displejem od firmy 4D Systems a zároveň umožňuje ukládání naměřených hodnot na SD kartu.
Abstract in different language: This thesis describes the design and implementation of data logger for the car Opel Vectra A. It is a measurement of indoor and outdoor temperatures and values relevant to the calculation of instantaneous power, For example the injection pulse length and the trajectory of the sensor til81, which is already installed in the vehicle. All calculations are carried out to 8-bit processor Atmega644, which communicates via a serial interface with intelligent lcd by the company 4D Systems and allows storage of values to the sd card.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zachar_BP.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
047907_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,84 kBAdobe PDFView/Open
047907_oponent.pdfPosudek oponenta práce293,86 kBAdobe PDFView/Open
047907_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce97,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.