Název: Záznamové zařízení provozních veličin automobilu
Další názvy: Datalogger for a vehicle
Autoři: Zachař, Adam
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Michal
Oponent: Kosturik, Kamil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4037
Klíčová slova: ATmega644;4DGL;4D Visi;délka vstřikovacího pulzu
Klíčová slova v dalším jazyce: ATmega644;4DGl;4D Visi;injection pulse length
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací záznamového zařízení provozních veličin automobilu Opel Vectra A. Zejména se jedná o měření venkovní a vnitřní teploty a veličin důležitých pro výpočet okamžité spotřeby vozu, jako je délka vstřikovacích pulzů a dráha z čidla otáček náhonu tachometru Til81, které je již ve vozidle z výroby instalováno. Veškeré výpočty jsou realizovány 8-bitovým procesorem Atmega644, který komunikuje přes sériové rozhraní s inteligentním displejem od firmy 4D Systems a zároveň umožňuje ukládání naměřených hodnot na SD kartu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the design and implementation of data logger for the car Opel Vectra A. It is a measurement of indoor and outdoor temperatures and values relevant to the calculation of instantaneous power, For example the injection pulse length and the trajectory of the sensor til81, which is already installed in the vehicle. All calculations are carried out to 8-bit processor Atmega644, which communicates via a serial interface with intelligent lcd by the company 4D Systems and allows storage of values to the sd card.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zachar_BP.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047907_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047907_oponent.pdfPosudek oponenta práce293,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047907_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce97,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4037

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.