Title: Návrh inteligentní elektroinstalace rodinného domu
Other Titles: Project of intelligent electrical set project for family house
Authors: Šimice, Vlastislav
Advisor: Kosturik, Kamil
Referee: Skála, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4038
Keywords: inteligentní elektroinstalace;KNX/EIB;PIR detektor;SIMATIC;sběrnice;automatizace budov;akční členy;snímač;PLC
Keywords in different language: intelligent electrical installation;KNX/EIB;PIR detector;SIMATIC;bus;bulding automatization;actuators;sensor;PLC
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá současnými trendy v oboru inteligentní elektroinstalace, jejich využitím a výsledným zapojením v praxi. Jsou zde popsány hlavní rozdíly mezi klasickou a inteligentní elektroinstalací. Na elektroinstalaci obecně je čím dál více kladen důraz na komfort a hospodárnost. Cílem této práce bylo navrhnout systém, který bude splňovat základní požadavky komfortu a zároveň bude cenově dostupný pro více investorů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the current trends in the field of intelligent electrical installation, resulting in their use and involvement in practice. It describes the main differences between classical and intelligent electrical installation. The electrical installation in general emphasizes more and more on comfort and efficiency. The aim of this thesis was to design a system that will meet the essential requirements of comfort and make it more affordable for investors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2012.pdfPlný text práce4,26 MBAdobe PDFView/Open
048252_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,55 kBAdobe PDFView/Open
048252_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,48 kBAdobe PDFView/Open
048252_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce157,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.