Název: Návrh inteligentní elektroinstalace rodinného domu
Další názvy: Project of intelligent electrical set project for family house
Autoři: Šimice, Vlastislav
Vedoucí práce/školitel: Kosturik, Kamil
Oponent: Skála, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4038
Klíčová slova: inteligentní elektroinstalace;KNX/EIB;PIR detektor;SIMATIC;sběrnice;automatizace budov;akční členy;snímač;PLC
Klíčová slova v dalším jazyce: intelligent electrical installation;KNX/EIB;PIR detector;SIMATIC;bus;bulding automatization;actuators;sensor;PLC
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá současnými trendy v oboru inteligentní elektroinstalace, jejich využitím a výsledným zapojením v praxi. Jsou zde popsány hlavní rozdíly mezi klasickou a inteligentní elektroinstalací. Na elektroinstalaci obecně je čím dál více kladen důraz na komfort a hospodárnost. Cílem této práce bylo navrhnout systém, který bude splňovat základní požadavky komfortu a zároveň bude cenově dostupný pro více investorů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the current trends in the field of intelligent electrical installation, resulting in their use and involvement in practice. It describes the main differences between classical and intelligent electrical installation. The electrical installation in general emphasizes more and more on comfort and efficiency. The aim of this thesis was to design a system that will meet the essential requirements of comfort and make it more affordable for investors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2012.pdfPlný text práce4,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048252_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048252_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048252_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce157,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4038

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.