Název: Softwarový funkční generátor
Další názvy: Software function generator
Autoři: Procházka, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Křibský, Petr
Oponent: Kosturik, Kamil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4039
Klíčová slova: funkční generátor;signál;frekvenční syntéza;přímá digitální syntéza;D/A převodník;antialiasing filtr;ATmega 168
Klíčová slova v dalším jazyce: function generator;signal;frequency synthesis;direct digital synthesis;D/A converter;antialiasing filter;ATmega 168
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a stavbu softwarového funkčního generátoru založeného na principu přímé digitální syntézy. Práce dále popisuje elektronické signály a provádí rozbor jednotlivých metod používaných pro jejich vytváření.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelors work is focused on design and construction of a software function generator based on a direct digital synthesis principle. The work also describes electronic signals and makes analyses of each single method used for their creation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - E08B0393P.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
051281_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
051281_oponent.pdfPosudek oponenta práce308,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
051281_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce157,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4039

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.