Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠtrofová Jitka, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorCoufalová, Štěpánka
dc.contributor.refereeSirotek Vladimír, PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2020-9-10
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:28Z-
dc.date.available2019-5-31
dc.date.available2020-11-10T00:30:28Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-30
dc.identifier80813
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40416
dc.description.abstractVyužití systému Vernier ve výuce chemie. V první části práce je popsán systém Vernier včetně jednotlivých použitých senzorů. V další části práce jsou popsány návody k prováděným experimentům včetně teoretického popisu a zhodnocení naměřených výsledků. V závěru práce je uvedeno zhodnocení systému Vernier, které vychází z vlastních postřehů při jeho používání. Výsledkem práce jsou návody na využívání systému Vernier. Tyto instrukce mohou být využívány budoucími učiteli nebo studenty chemie. Čidla Vernier se snadno ovládají a umožňují zatraktivnit samotnou výuku.cs
dc.format69 s. (82 333 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectchemiecs
dc.subjectexperimentcs
dc.subjectsystém verniercs
dc.subjectlogger litecs
dc.subjectlogger procs
dc.subjectčidla verniercs
dc.titleSystém Vernier v přípravě budoucích učitelů chemiecs
dc.title.alternativeVernier system in the training of future chemistry teachersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with Vernier system. The first part describes the Vernier system, including the individual sensors used. The next part of the work describes instructions for experiments, including a theoretical description and evaluation of the measured results. At the end of the work is an evaluation of the Vernier system based on personal observations in its use. The result of this thesis are tutorials on using Vernier sensors. These instructions can use the students or the teachers in chemistry teaching. The Vernier sensors are devices, which are really simply for using and can help to make teaching chemistry more attractive.en
dc.subject.translatedchemistryen
dc.subject.translatedexperimenten
dc.subject.translatedvernier systemen
dc.subject.translatedlogger liteen
dc.subject.translatedlogger proen
dc.subject.translatedvernier sensorsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Coufalova.pdfPlný text práce11,3 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni BP Coufalova R 2020 vedouci Strofova.pdfPosudek vedoucího práce95,24 kBAdobe PDFView/Open
posudek BP Coufalova R 2020 oponent Sirotek.pdfPosudek oponenta práce85,55 kBAdobe PDFView/Open
S. Coufalova - prubeh obhajoby.pdf.pdfPrůběh obhajoby práce59,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40416

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.