Název: Využití díla Timothée de Fombella Céleste, má planeta ve výuce francouzského jazyka
Další názvy: The Use of Céleste, My Planet by Timothée de Fombelle in Teaching French
Autoři: Milotová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Fridrichová, Radka
Oponent: Nováková, Sylva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4043
Klíčová slova: Timothée de Fombelle;Céleste, má planeta;didaktika cizích jazyků;francouzská literatura pro děti a mládež
Klíčová slova v dalším jazyce: Timothée de Fombelle;Céleste, my planet;didactics of foreign languages;french literature for children and youth
Abstrakt: Práce se zabývá dílem současného francouzského spisovatele Timothée de Fombella. Jedná se o autora píšícího pro děti a mládež, ale také dramatika. Po celém světě se proslavil zejména dvoudílným románem Tobiáš Lolness. Práce se soustřeďuje zejména na autorovu ekologicky zaměřenou knihu Céleste, ma plante (v češtině Céleste, má planeta). Práce představuje blok výuky, kdy studenti francouzského jazyka (jde o začátečníky) pracují s českým překladem knihy a také s jeho originálem. Aktivity jsou založeny na osvojení si základní slovní zásoby, porovnání českého překladu s originálem, analýze jednotlivých částí a vyhledávání klíčových slov. Cílem práce je přiblížit studentovi-začátečníkovi současnou francouzskou kulturu skrz dílo tohoto autora a vzbudit tak žákův zájem o jazyk, který studuje, kulturu země.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses mainly on Timothée de Fombelle's ecologically-themed book Céleste, my planet. Lessons where students (beginners) work with the Czech translation of the book and its original version as well are introduced. The tasks are based on learning the basic vocabulary, comparing the Czech translation with the original version of the book, analysing its individual parts and finding key words. The goal of the thesis is to present to the student-beginner the contemporary French culture via this author's work and to create student's interest in the language he studies and in the culture of the country.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KRF) / Theses (DRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Alena Milotova Vyuziti dila Timothee de Fombella Celeste, ma planeta ve vyuce francouzskeho jazyka.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Milotova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce151,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Milotova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce340,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Milotova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce59,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4043

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.