Název: Péče o dítě do tří let. Tematický rusko - český slovník
Další názvy: Child care up to three years old. Thematic Russian-Czech dictionary
Autoři: Podberetska, Ruslana
Vedoucí práce/školitel: Pešková, Michaela
Oponent: Sováková, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4045
Klíčová slova: péče o dítě;očkování;dětské nemoci;dětská řeč;těhotenství;porod;ruská deminutiva;hypokoristika
Klíčová slova v dalším jazyce: Childcare;vaccination;childhood diseases;baby-talk;pregnancy;childbirth;russian diminutives;hypocorism
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje ruský tematický slovník z oblasti péče o dítě do tří let pro potřeby tlumočníka a taky srovnání ruského a českého lexika z hlediska gramatiky a slovotvorby. Slovník celkem obsahuje přibližně 4400 lexikálních jednotek. Práce je napsána v ruském jazyce, pouze při porovnání ruské a české lexiky jsou uvedeny české ekvivalenty.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis consists of the Russian thematic vocabulary from the field of childcare up to three years old for the needs of an interpreter. It also includes a comparison of Russian and Czech lexicon in terms of grammar and word formation. Generally the vocabulary consists of approximately 4400 lexical points. The thesis is written in the Russian language. The Czech equivalents are given only where Czech and Russian lexicon is compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KRF) / Theses (DRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Podberetska Ruslana.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podberetska posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce119,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podberetska posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce77,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podberetska prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce37,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4045

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.