Title: Zhodnocení vyspělosti systému projektového managementu v organizaci
Other Titles: Evaluation of the Maturity of the Project Management System in Organization
Authors: Šoffrová, Jana
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40473
Keywords: projekt;projektový management;modely zralosti
Keywords in different language: project;project management;maturity models
Abstract: Diplomová práce se věnuje problematice zhodnocení vyspělosti systému projektového managementu v organizaci. Hlavním cílem této práce je pomocí vybraného modelu měření vyspělosti zhodnotit současnou úroveň zralosti projektového managementu ve společnosti Shape Corp. V teoretické části je vymezená základní charakteristika vybrané společnosti, projektového managementu a jednotlivých modelů hodnocení vyspělosti managementu. Prostřednictvím vybraného modelu Project, Programme, Portfolio Management Maturity Model (P3M3) a vhodné metodologie byl vytvořený dotazník, který je v praktické části následně vyhodnocený smožnými návrhy a doporučeními na zlepšení současné úrovně projektového managementu.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the evaluation of the maturity of the project management system in an organization. The main goal of this work is to evaluate the current maturity level of project management in Shape Corp. using selected maturity model. The theoretical part defines the basic characteristics of the selected company, project management and individual models of management maturity evaluation. Based on selected Project, Programme, Portfolio Management Maturity Model (P3M3) and a suitable methodology, a questionnaire was evaluated with possible suggestions and recommendations to improve the current level of project management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - K16N0148P.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
soffrova Posudek vedouci BP-DP aktual 19_20-5.pdfPosudek vedoucího práce224,14 kBAdobe PDFView/Open
DP_Soffrova_OP.pdfPosudek oponenta práce230,56 kBAdobe PDFView/Open
Soffrova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce47,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.