Title: Výtvarná stylizace počítačových her
Other Titles: Visual stylization of computer games
Authors: Čolakovová, Michaela Gaea
Advisor: Mašek, Jan
Referee: Komzáková, Martina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4050
Keywords: počítačové hry;vizualizace;stylizace;analýza;kategorizace
Keywords in different language: computer games;visualization;stylization;analysis;categorization
Abstract: Tato práce má poukázat na často opomíjenou stylizaci počítačových her. Hlavním záměrem je identifikovat a klasifikovat základní módy stylizace výtvarného zpracování ? z vizuální a audiovizuální stránky. Sekundárním cílem je analýza způsobů výtvarné stylizace na vybraných herních titulech. Práci uzavřou výsledky z analýzy a seznam objevených kategorií.
Abstract in different language: The work should show the often overlooked stylization of the computer games. The main purpose is to identify and classify the basic modes processing of art stylization - from the visual and audio-visual page. The secondary aim is to analyze ways of visual stylization on selected game titles. Thesis will be concluded of the results from the analysis and lists of discovered categories.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Colakovova 2012.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
Colakovova Michaela Gaea - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Colakovova Michaela Gaea - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Colakovova Michaela Gaea - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce443,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.