Název: Výtvarná stylizace počítačových her
Další názvy: Visual stylization of computer games
Autoři: Čolakovová, Michaela Gaea
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Komzáková, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4050
Klíčová slova: počítačové hry;vizualizace;stylizace;analýza;kategorizace
Klíčová slova v dalším jazyce: computer games;visualization;stylization;analysis;categorization
Abstrakt: Tato práce má poukázat na často opomíjenou stylizaci počítačových her. Hlavním záměrem je identifikovat a klasifikovat základní módy stylizace výtvarného zpracování ? z vizuální a audiovizuální stránky. Sekundárním cílem je analýza způsobů výtvarné stylizace na vybraných herních titulech. Práci uzavřou výsledky z analýzy a seznam objevených kategorií.
Abstrakt v dalším jazyce: The work should show the often overlooked stylization of the computer games. The main purpose is to identify and classify the basic modes processing of art stylization - from the visual and audio-visual page. The secondary aim is to analyze ways of visual stylization on selected game titles. Thesis will be concluded of the results from the analysis and lists of discovered categories.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Colakovova 2012.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Colakovova Michaela Gaea - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Colakovova Michaela Gaea - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Colakovova Michaela Gaea - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce443,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4050

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.