Title: Rekonstrukce ženského kostýmu (textil, šperky, obuv, doplňky) přibližujícího život na území střední Evropy v období mladší doby železné - latén (450 - 50 př. n. l.).
Other Titles: Reconstruction of a woman's costume (textile, jewellery, footwear, accessories) showing the life in Central Europe during the Latene periodshowing the life in Central Europe during the late Iron Age-Latene period.
Authors: Jašová, Tereza
Advisor: Potůčková, Naděžda
Referee: Poláček, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4055
Keywords: rekonstrukce oděvu
Keywords in different language: reconstruction clothes
Abstract: Cílem práce bylo vytvořit rekonstrukci jednoho ženského kostýmu, vycházejícího z archeologických nálezů Keltské kultury ve střední Evropě. Práce obsahuje shrnutí významu Keltů pro naši kulturu, seznámení se s činností sdružení Vousův kmen, soupis vhodných prvků pro kostým. V další části je zmapováno několik postupů výroby prvků kostýmu a zpracování používaných materiálů. Dále práce zahrnuje vlastnoruční vytvoření několika částí kostýmu. V závěru je pak představen kompletní kostým.
Abstract in different language: The aim of my work was to create a reconstructive model of a women?s costume, based on archeological findings of Celtic culture in Central Europe. My work includes a summary of the importance of Celts for our culture, an introduction to the activities of the Vousův kmen society and a list of suitable items for the costume. In the following section, several procedures of production of the costume and fabrication of used materials are charted. Furthermore, the work includes self-made crafting of several parts of the costume. The completed costume is introduced at the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T. Jasova Bakalarska prace.pdfPlný text práce26,69 MBAdobe PDFView/Open
Jasova Tereza - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Jasova Tereza - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Jasova Tereza - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce479,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.