Title: Volební právo v první Československé republice
Other Titles: Suffrage in the first Czechoslovak Republic
Authors: Šindelářová, Kateřina
Advisor: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40557
Keywords: volby;první republika;československo;rakousko-uhersko;státní správa;soud;právo;ústava;prezident;parlament;volební právo
Keywords in different language: elections;first republic;czechoslovakia;austria-hungary;law;court;administrative;president;parlament
Abstract: Diplomová práce, která pojednává o volebním právu v první Československé republice. Začíná vývojem volebním i státoprávním až do vzniku Československa. Pak podrobně rozebírá druhy voleb a správní uspořádání. Zaměřuje se také na volební soudy a na konci rozebírá volební právo žen.
Abstract in different language: This master thesis is about the suffrage in the first Czechoslovak Republic. It begins with historical evolution of suffrage and statutory until the begin of Czechoslovakia. It detaily explains types of elections and administrative. It deals with suffrage court and at the end it is about women's suffrage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_ pra_ce Kater_inaS_indela_r_ova_.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
DP - Sindelarova.pdfPosudek vedoucího práce566,84 kBAdobe PDFView/Open
OP - Sindelarova.pdfPosudek oponenta práce575,99 kBAdobe PDFView/Open
Pr- Sindelarova.pdfPrůběh obhajoby práce305,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.