Title: Návrh cyklovýletů pro rodiče s dětmi předškolního a mladšího školního věku v Plzni a okolí
Other Titles: Plan of bike trips for parents with preschool and school age children in Pilsen and the neighbourhood
Authors: Kubínová, Veronika
Advisor: Špottová Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Zeman Radek, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40595
Keywords: cykloturistika;jízda na kole;mapa;mladší školní věk;plzeň;pohyb;předškolní věk;zdraví
Keywords in different language: cycling;biking;map;preschool age;school age;pilsen;health
Abstract: Bakalářská práce předkládá pět navržených cyklotras pro rodiče s dětmi předškolního a mladšího školního věku v Plzni a okolí. Každá trasa obsahuje stručný popis, parametry, plánek, podrobný itinerář, zastavení na zajímavých místech a cvičení a hry pro zdokonalování techniky jízdy na kole. Práce je inspirací pro vlastní tvorbu cyklovýletů. Trasy byly úspěšně ověřeny dvěma rodinami s dětmi ve věku 5-10 let. Všechny trasy včetně kapitoly Technika jízdy na kole jsou zveřejněné na webových stránkách.
Abstract in different language: The bachelor's thesis presents five bike trips for parents with children of preschool and school age in Pilsen and the neighbourhood. Each route contains a short description, specifications, map, detailed itinerary, stops at interesting places and exercises and games to improve cycling technique. The thesis is an inspiration for the creation of own bike trips. The bike trips were successfully verified by two families with children aged 5 -10 years. All routes, including cycling technique chapter are published on the website.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kubinova, 2020_0.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
Kubinova V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce166,32 kBAdobe PDFView/Open
Kubinova V. - OP.pdfPosudek oponenta práce133,52 kBAdobe PDFView/Open
Kubinova V.pdfPrůběh obhajoby práce69,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40595

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.