Název: Keramická nádoba
Další názvy: Pottery vessel
Autoři: Blažková, Alena
Vedoucí práce/školitel: Potůčková, Naděžda
Oponent: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4061
Klíčová slova: keramika;keramická nádoba;historie keramiky;design;technologie výroby
Klíčová slova v dalším jazyce: pottery;pottery vessels;history of pottery;design;production technology
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit soubor nádob z keramické hlíny. Nádoby typu konvice, cukřenka, podšálky, misky, vázy byly vyrobeny točením na keramickém kruhu. Keramika byla doplněna kovovým materiálem použitým na držátka konvice a mísy. Teoretická část obsahuje popis historického vývoje keramiky. Dále je zde popsána praktická část práce, která zahrnuje shrnutí výtvarného záměru, navrhování, samotnou tvorbu a technologický proces s ní spojený. Závěr je věnován krátkému zamyšlení nad možným využitím práce v pedagogické praxi. Nechybí obrazová část mapující jak proces výroby, tak výsledné keramické nádoby.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my bachelor work it to create a set of vessels made of ceramic clay. The vessels such a teapot, a sugar bowl, saucers, bowls and vases are created on a potter's wheel. The Pottery has been complemented by metal used for jug handles and bowls. The theoretical part contains a description of the historical development of ceramics. Then there is a description of practical part the work, which includes a summary of the artistic intention, design, creation itself and the technological process associated with it. The conclusion is dedicated to a brief consideration of the possible usage of my work in educational practice. There is also a visual part, which maps both the technological process and the pottery vessels.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska-prace-Blazkova.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blazkova Alena - posudek ved..PDFPosudek vedoucího práce336,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blazkova Alena - posudek opon.PDFPosudek oponenta práce329,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blazkova Alena.pdfPrůběh obhajoby práce154,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4061

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.