Title: Listopad 1989 v Plzni
Other Titles: November 1989 in Pilsen
Authors: Drahozalová, Tereza
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Tóth Andrej, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40663
Keywords: plzeň;sametová revoluce;1989;občanské fórum;demonstrace;generální stávka;listopad 1989
Keywords in different language: pilsen;velvet revolution;1989;civic forum;demonstration;general strike;november 1989
Abstract: V roce 1985 nastoupil Michail Sergejevič Gorbačov na post generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu. Během jeho vlády se vytvořily příznivé podmínky pro samostatnější politiku zemí východního bloku. V roce 1989 vyvrcholila nespokojenost s vládnoucím režimem také v Československu. K městům, ve kterých v roce 1989 probíhaly demonstrace, patřila i Plzeň. Diplomová práce se zabývá událostmi, které revoluci předcházely, a zejména pak samotným průběhem listopadových revolučních dní ve městě Plzni se zřetelem na demonstrace, počínání opozice režimu a jednání KSČ.
Abstract in different language: In 1985, Mikhail Sergeyevich Gorbachev took over the post of Secretary General of the Communist Party of the Soviet Union. During his reign, favorable conditions were created for a more independent policy of the Eastern bloc countries. In 1989, dissatisfaction with the ruling regime also culminated in Czechoslovakia. Pilsen was one of the cities where demonstrations took place in 1989. The diploma thesis deals with the events that preceded the revolution, and especially with the course of the November revolutionary days in the city of Pilsen with regard to demonstrations, the actions of the dissent and the actions of the Communist Party of Czechoslovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Drahozalova.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Drahozalova - posudek V.pdfPosudek vedoucího práce573,37 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_Drahozalova_TOTH.pdfPosudek oponenta práce261,21 kBAdobe PDFView/Open
Drahozalova -obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce253,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.