Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJánošíková, Petra
dc.contributor.authorWágner, Filip
dc.contributor.refereeŠkolout, Václav
dc.date.accepted2012-05-07
dc.date.accessioned2013-06-19T06:38:17Z
dc.date.available2010-12-09cs
dc.date.available2013-06-19T06:38:17Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier42946
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4073
dc.description.abstractDiplomová práce má poskytnout komplexní přehled o právní úpravě oblasti kapitálového trhu. Práce je systematicky členěna do sedmi kapitol. V první části se věnuji pojmu kapitálového trhu a historickému vývoji v této oblasti. Ve druhé kapitole jsou rozebrány stěžejní právní předpisy pro tuto oblast. Třetí kapitola obsahuje subjekty kapitálového trhu. Kapitola čtvrtá popisuje jednotlivé investiční instrumenty. Pátá kapitola se zabývá obchodováním na kapitálovém trhu a jeho právními i ekonomickými aspekty.Šestá kapitola pojdnává o dohledu a dozoru nad kapitálovým trhem v ČR. Sedmá kapitola obsahuje exkurs do právní úpravy kapitálového trhu v USA .cs
dc.format88 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectČeská národní bankacs
dc.subjectkapitálový trhcs
dc.subjectfinanční trhcs
dc.subjectinvestiční nástrojecs
dc.subjectburza cenných papírůcs
dc.subjectIPOcs
dc.titlePrávní úprava kapitálového trhu v ČRcs
dc.title.alternativeLegal regulation of capital market in Czech republicen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis should give a complex overview of the capital market legal regulation. It is systematically divided into seven chapters. In the first part I am pursuing the concept of the capital market and historical development in this area. The second chapter analyses the key legal regulations of this area. The third chapter contains the legal subjects of the capital market. The fourth chapter describes individual financial instruments. The fifth chapter is focused on trading in the capital market and its legal and economical aspects. The sixth chapter is about supervising authority of Czech national bank The seventh chapter contains an excursion into the legal regulation of the capital market in the USA.en
dc.subject.translatedCzech national banken
dc.subject.translatedcapital marketen
dc.subject.translatedlegal regulationen
dc.subject.translatedIPOen
dc.subject.translatedtradingen
dc.subject.translatedsupervisingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP PRAVNI UPRAVA KAPITALOVEHO TRHU V CR FILIP WAGNER.pdfPlný text práce845,57 kBAdobe PDFView/Open
SCAN0953_000.pdfPosudek vedoucího práce39,96 kBAdobe PDFView/Open
SCAN0954_000.pdfPosudek oponenta práce37,23 kBAdobe PDFView/Open
SCAN0955_000.pdfPrůběh obhajoby práce43,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.