Title: Spolupráce rodiny a mateřské školy při výchově dvouletých dětí
Other Titles: Cooperation of family and kindergarten in the education of two-year-old children
Authors: Mašková, Kateřina
Advisor: Šafránková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Referee: Podroužek Ladislav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40750
Keywords: mateřská škola;dvouleté děti;spolupráce;rodiče;učitelé
Keywords in different language: kindergarten;two-year-old children;cooperation;parents;teachers
Abstract: Bakalářská práce se zabývá spoluprací rodiny a mateřské školy při výchově dvouletých dětí. Teoretická část popisuje dvouleté dítě z hlediska vývoje, dále historii institucionálního vzdělávání, současnou péči, podmínky předškolního vzdělávání pro děti ve věku 2 let a spolupráci rodiny a MŠ. Praktická část bakalářské práce zpracovává výsledky výzkumné sondy, která prostřednictvím dotazníků zjišťuje, jak probíhá adaptace dvouletých dětí v mateřských školách, podmínky vzdělávání takto malých dětí a v jaké míře rodina a mateřská škola spolupracuje.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the cooperation of family and kindergarten in raising two-year-old children. The theoretical part describes a two-year-old child in terms of evolution, the history of institutional education, current care, pre-school conditions for children aged 2 years and cooperation between family and kindergarten. The practical part of the thesis deals with the results of a research probe, which uses questionnaires to find out how the adaptation of two-year-old children looks like in kindergartens, the conditions of education of such young children and to what extent the family and kindergarten cooperate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Maskova Katerina.pdfPlný text práce6,08 MBAdobe PDFView/Open
Maskova VP.pdfPosudek vedoucího práce161,21 kBAdobe PDFView/Open
Maskova OP.pdfPosudek oponenta práce136,83 kBAdobe PDFView/Open
Maskova O.pdfPrůběh obhajoby práce26,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.