Title: Oscar Wilde a soumrak viktoriánské éry
Other Titles: Oscar Wilde and the End of the Victorian Era
Authors: Najmanová, Michaela
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40783
Keywords: oscar wilde;viktoriánská éra;kritika;kritika společnosti;obraz doriana graye;divadelní hry;de profundis
Keywords in different language: oscar wilde;victorian era;critique;criticism of society;the picture of dorian gray;theater plays;de profundis
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na život a díla Oscara Wildea a na kontroverze, které budil ve společnosti. Cílem práce je analyzovat Wildeův život a díla v kontextu viktoriánské éry. Postihnout důležité momenty v britských sociálních a kulturních dějinách 19. století a do této souvislosti umístit životní cestu Oscara Wildea. Účelem této práce je také poskytnout analýzu Wildeových děl, přičemž se bakalářská práce soustředí na zachycení Wildeovy kritiky a popsání následného přijetí viktoriánskou společností.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focusses on the life and work of Oscar Wilde and the controversies he provoked in the Victorian society. The aim of this bachelor thesis is to analyse Wilde's life and work in the context of the Victorian era, describe important moments in British social and cultural history of the 19th century and place Oscar Wilde's life journey in this context. The purpose is also pro provide an analysis of Wilde's works. Moreover, the thesis also aims to capture the features of Wilde's critique and describe its subsequent acceptance by Victorian society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Michaela Najmanova.pdfPlný text práce817,56 kBAdobe PDFView/Open
Najmanova - posudek V.pdfPosudek vedoucího práce605,94 kBAdobe PDFView/Open
Najmanova - posudek O.pdfPosudek oponenta práce596,75 kBAdobe PDFView/Open
Najmanova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce269,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.