Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorVyčichlo, Jiří
dc.date.accepted2020-6-16
dc.date.accessioned2020-11-10T00:32:34Z-
dc.date.available2015-9-9
dc.date.available2020-11-10T00:32:34Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2019-12-5
dc.identifier83621
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40786
dc.description.abstractCílem disertační práce je analýza mezinárodní politiky vikomta Palmerstona ve vztahu k Rakousku v letech 18301841. Téma je ohraničeno funkčním obdobím britského ministra včetně intermezza v letech 18341835. Hlavní pozornost je soustředěna na primární participaci ostrovní diplomacie v Evropě od vypuknutí červencové revoluce, přes rozpad Spojeného království Nizozemského, listopadové povstání, události v Německém spolku a Papežském státě, občanskou válku v Portugalsku a Španělsku, až po konec druhé blízkovýchodní krize.cs
dc.format201 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=83621-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpalmerstoncs
dc.subjectmetternichcs
dc.subjectdiplomaciecs
dc.subjectvelká britániecs
dc.subjectrakouskocs
dc.subjectzahraniční politikacs
dc.subjectvýchodní otázkacs
dc.subjectrevolucecs
dc.subjectčervencová monarchiecs
dc.subjectlondýncs
dc.subjectvídeňcs
dc.subjectmezinárodní vztahycs
dc.subjectrovnováha silcs
dc.subjectkoncert velmocícs
dc.subjectnacionalismuscs
dc.subjectneintervencecs
dc.subjectaliance čtyřcs
dc.subjectvýchodní mocnostics
dc.titlePalmerston a Metternichovo Rakousko v letech 1830-1841cs
dc.title.alternativePalmerston and Metternich's Austria in years 1830-1841en
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the present dissertation thesis is to analyse Viscount Palmerston's international policy in relation to Austria in the years 1830-1841. The topic is defined by the British Minister's tenure, including the hiatus of 1834-1835. The main focus of this work is laid on the primary participation of insular diplomacy in Europe within the period of the outbreak of the July Revolution, the dissolution of the United Kingdom of the Netherlands, the November Uprising, events in the German Confederation and the Papal States, civil wars in Portugal and Spain, and the second Near Eastern crisis.en
dc.subject.translatedpalmerstonen
dc.subject.translatedmetternichen
dc.subject.translateddiplomacyen
dc.subject.translatedgreat britainen
dc.subject.translatedaustriaen
dc.subject.translatedforeign policyen
dc.subject.translatedeastern questionen
dc.subject.translatedrevolutionen
dc.subject.translatedjuly monarchyen
dc.subject.translatedlondonen
dc.subject.translatedviennaen
dc.subject.translatedforeign relationsen
dc.subject.translatedbalance of poweren
dc.subject.translatedthe concert of europeen
dc.subject.translatednationalismen
dc.subject.translatednon-interventionen
dc.subject.translatedquadruple alianceen
dc.subject.translatedeastern powersen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Palmerston-a-Metternichovo-Rakousko-v-letech-1830-1841_VYCICHLO.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Zupanic.pdfPosudek vedoucího práce804,8 kBAdobe PDFView/Open
Posudek Novotny.pdfPosudek oponenta práce870,96 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce385,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.