Název: Elektronické bankovnictví
Další názvy: Electronic banking
Autoři: Filípek, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková, Petra
Oponent: Anderlová, Silvie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4079
Klíčová slova: elektronické bankovnictví;platební karty;telefonní bankovnictví;GSM bankovnictví;internetové bankovnictví;homebanking;banovní podvody;bezpečnost;právní úprava
Klíčová slova v dalším jazyce: electronic banking;credit cards;telephone banking;mobile banking;internet banking;banovní fraud;security;law
Abstrakt: Diplomová práce "Elektronické bankovnictví" přináší kompletní přehled o elektronickém bankovnictví jako celku. První část se zabývá vymezením pojmu e bankingu, jejich historií a postupným vývojem. Další kapitola pojednává o výměně platebních informacích mezi bankami, jak domácími, tak mezinárodními převážně prostřednictvím technologie SWIFT. V kapitole s označením "4" popisuji možné útoky v elektronickém bankovnictví, především na osobní data a po sléze na finanční prostředky z našich bankovních účtů. Bankovní podvody jsou velmi rozšířenou obavou ve světě elektronického bankovnictví. V páté kapitole pojednávám o nebankovních platebních systémech, které sice nespadají pod bankovní institut, ale nesou mnoho společných znaků a jsou na nich svým způsobem závislý. Poslední část zkoumá právní úpravu vybraných otázek bankovnictví, jako např. náležitosti bankovních institucí, bankovní licence a podmínky pro jejich získání. Dále pojednává o právní úpravě platebního styku, elektronických peněz, bankovního dohledu a o ČNB jako centrální bance.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis "Electronic Banking" provides a complete overview of electronic banking as a whole. The first part describe concept of e banking, their history and gradual development. The next chapter deals with the exchange of payment information between banks, both national and international technology mainly through SWIFT. In the section labeled "4" describe possible attacks on electronic banking, personal data and the mallow funds from our bank accounts. Bank fraud is widespread concern in the world of electronic banking. In the fifth chapter I treat the non-bank payment systems, which, although not under the Banking Institute, but they bear many of the characters on them in a way dependent. The last part examines the legal treatment of selected banking issues such as the requirements of banking institutions, particularly banking license and the conditions for obtaining them. Also discusses the legal regime regarding payment systems, electronic money and banking supervision as a central bank CNB.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace- Jiri Filipek.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0935_000.pdfPosudek vedoucího práce41,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0934_000.pdfPosudek oponenta práce58,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0936_000.pdfPrůběh obhajoby práce48,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4079

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.