Název: Rozhodnutí soudů ve věcech volebních
Další názvy: Decisions of courts in election matters
Autoři: Sochorová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Henych, Václav
Oponent: Podhrázký, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4082
Klíčová slova: volby;volební právo;volební soudnictví;soudní přezkum voleb;volební spory;gerrymandering;manipulace s volebními obvody;historický vývoj voleb;neplatnost;kandidátní listiny;volební zákon
Klíčová slova v dalším jazyce: elections;suffrage;electoral justice;judicial review of election;election disputes;gerrymandering;manipulation of electoral districts;historical development of elections;invalidity;list of candidates;election law
Abstrakt: Diplomová práce Rozhodnutí soudů ve věcech volebních obsahuje teoreticko - historický úvod do problematiky voleb a dále se věnuje současné platné právní úpravě volebního práva a soudnictví. Zejména rozebírá jednotlivé druhy řízení,a to jak z hmotně právního hlediska, tak i z hlediska procesně právního. Celá diplomová práce je prostoupena konkrétními soudními rozhodnutími. Nejvíce jsou obsaženy v kapitole současných volebních problémů, kde je zároveň i porovnání, jak se jednotlivé soudy vyrovnávaly s řešením do té doby neřešených volebních problémů.V práci jsou obsaženy i úvahy autorky na konkrétní diskutované problémy.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis desribes in its first chapters basic principles of elections and an overview of the historical development of electoral justice. Next chapters are devoted to particular proceedings in election matters, current regulation of the election law and electoral judiciary.The sixth chapter discusses the aforementioned electoral problems. The focus of is the specific court decisions, which are contained in all chapters. The aim of my work is to analyze the topic of elections and electoral justice in depth. In particular I present how the courts deal with electoral disputes, and how their decisions impact the consequent findings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSP) / Theses (DAL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rozhodnuti soudu ve vecech volebnich.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Sochorova-Henych.pdfPosudek vedoucího práce969,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Sochorova-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Sochorova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce540,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4082

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.