Title: Rozhodnutí soudů ve věcech volebních
Other Titles: Decisions of courts in election matters
Authors: Sochorová, Martina
Advisor: Henych, Václav
Referee: Podhrázký, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4082
Keywords: volby;volební právo;volební soudnictví;soudní přezkum voleb;volební spory;gerrymandering;manipulace s volebními obvody;historický vývoj voleb;neplatnost;kandidátní listiny;volební zákon
Keywords in different language: elections;suffrage;electoral justice;judicial review of election;election disputes;gerrymandering;manipulation of electoral districts;historical development of elections;invalidity;list of candidates;election law
Abstract: Diplomová práce Rozhodnutí soudů ve věcech volebních obsahuje teoreticko - historický úvod do problematiky voleb a dále se věnuje současné platné právní úpravě volebního práva a soudnictví. Zejména rozebírá jednotlivé druhy řízení,a to jak z hmotně právního hlediska, tak i z hlediska procesně právního. Celá diplomová práce je prostoupena konkrétními soudními rozhodnutími. Nejvíce jsou obsaženy v kapitole současných volebních problémů, kde je zároveň i porovnání, jak se jednotlivé soudy vyrovnávaly s řešením do té doby neřešených volebních problémů.V práci jsou obsaženy i úvahy autorky na konkrétní diskutované problémy.
Abstract in different language: The thesis desribes in its first chapters basic principles of elections and an overview of the historical development of electoral justice. Next chapters are devoted to particular proceedings in election matters, current regulation of the election law and electoral judiciary.The sixth chapter discusses the aforementioned electoral problems. The focus of is the specific court decisions, which are contained in all chapters. The aim of my work is to analyze the topic of elections and electoral justice in depth. In particular I present how the courts deal with electoral disputes, and how their decisions impact the consequent findings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozhodnuti soudu ve vecech volebnich.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
DP-Sochorova-Henych.pdfPosudek vedoucího práce969,19 kBAdobe PDFView/Open
DP-Sochorova-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
DP-Sochorova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce540,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.