Title: Halab - historie a současný význam severosyrské metropole.
Other Titles: Halab- the history and the contemporary meaning of northern-syrian metropolis.
Authors: Žižková, Kateřina
Advisor: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Referee: Mendel Miloš, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40820
Keywords: sýrie;halab;francouzský mandát;dajr az-zawr;al-džazíra;alexandrettský sandžak;hananuova vzpoura;národní blok;nezávislost sýrie;aleppo;imigrace do halabu
Keywords in different language: syria;halab;french mandate;dajr az-zawr;al jazeera;alexandretta;hananu revolt;national bloc;syria independence;aleppo;immigration to halab
Abstract: Bakalářská práce se zabývá francouzským mandátem v Halabu, jeho vznikem, administrativními a politickými změnami, které francouzská mandátní správa zavedla. Zahrnuje také povstání proti Francii, vznik republiky v roce 1936 a nezávislost. Práce přináší také náhled do současného stavu severosyrské metropole Halab a Syrsko-francouzských vztahů a vnímání francouzského mandátu a Francie jako takové mladou generací ve věku 19 - 30 let.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the French mandate in Halab, its origin, administrative and political changes introduced by the French mandate administration. It also includes the uprising against France, the establishment of the republic in 1936 and independence. The work also provides an insight into the current state of the North Syrian metropolis of Halab and Syrian-French relations and the perception of the French mandate and France as such by the young generation aged 19-30 years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- K. Zizkova.pdfPlný text práce579,95 kBAdobe PDFView/Open
Zizkova V.PDFPosudek vedoucího práce229,09 kBAdobe PDFView/Open
Zizkova O.PDFPosudek oponenta práce190,4 kBAdobe PDFView/Open
Zizkova.PDFPrůběh obhajoby práce47,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40820

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.