Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorRácz, Erik
dc.contributor.refereeKřížek Daniel, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-29
dc.date.accessioned2020-11-10T00:32:48Z-
dc.date.available2019-6-6
dc.date.available2020-11-10T00:32:48Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-22
dc.identifier81423
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40821
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je vnést do českého prostředí doposud neznámý pojem - osamělý voják. Osamělým vojákem je muž nebo žena sloužící v Izraelských obranných silách bez bezprostřední rodiny v Izraeli. Práce popisuje všechny důležité body na cestě osamělého vojáka, od jeho prvních kroků před odvodem do armády, po jeho službu, až k čestnému odchodu z armády do civilního života. Není zapomenuto ani na organizace, podporu vojáků a právní postavení jejich rodičů. Důraz je také kladen na informace o sebevraždách a pandemii covidu-19. V závěru jsou uvedeny výsledky dotazníkového výzkumu. Dotazníkový výzkum byl proveden autorem práce ve spolupráci s haifskou organizací Jachad. Všichni respondenti z Izraelských obranných sil byli dotazováni anonymně.cs
dc.format78 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectosamělí vojácics
dc.subjectosamělý vojákcs
dc.subjectidfcs
dc.subjectizraelské obranné sílycs
dc.subjectcizinecká legiecs
dc.subjectválkacs
dc.subjectslužba v armáděcs
dc.subjectpovinná vojenská službacs
dc.subjectterorismuscs
dc.subjectspeciální jednotkycs
dc.subjectasymetrická válkacs
dc.subjectizraelcs
dc.subjectpalestinacs
dc.subjectarabsko-izraelský konfliktcs
dc.subjectizraelsko-palestinský konfliktcs
dc.subjectjudaismuscs
dc.subjectžidécs
dc.subjectizraelcics
dc.subjectčerkesovécs
dc.subjectirguncs
dc.subjecthaganacs
dc.subjectbejtarcs
dc.subjectžidovská legiecs
dc.subjectvladimír žabotinskýcs
dc.subjectdavid ben gurioncs
dc.subjectjicchak ben cvics
dc.subjectpogromcs
dc.subjectžidovští konvertitécs
dc.subjectizraelské občanstvícs
dc.subjectzákon o návratucs
dc.subjectultraortodoxní židécs
dc.subjectetiopští židécs
dc.subjectješivacs
dc.subjectmichael levincs
dc.titleChajalim bodedim - vojáci bez rodinného zázemí v Izraelských obranných siláchcs
dc.title.alternativeChayalim Bodedim - "Lone Soldiers" in the Israel Defense Forcesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main goal of this bachelor thesis is to make term Lone Soldier more visible within a Czech society. It was hitherto unknown term in the Czech Republic. The definition of a Lone Soldier is a man or woman in the Israel Defense Forces without immediate family in Israel. Thesis describes all important points from their way to the army, in the army and their life after military discharge. Organizations, assistance for Lone Soldiers and legal status for parents to lone soldiers are not forgotten. Emphasis is also placed on information about suicides and the coronavirus pandemic. In the end of the thesis are the results of the questionnaire survey. Questionnaire survey was conducted by author with cooperation of organization Yahad. All respondents from the Israel Defense Forces were surveyed anonymously.en
dc.subject.translatedlone soldiersen
dc.subject.translatedlone soldieren
dc.subject.translatedidfen
dc.subject.translatedisrael defense forcesen
dc.subject.translatedfrench foreign legionen
dc.subject.translatedwaren
dc.subject.translatedmilitary serviceen
dc.subject.translatedconscriptionen
dc.subject.translatedterrorismen
dc.subject.translatedspecial forcesen
dc.subject.translatedasymmetric warfareen
dc.subject.translatedisraelen
dc.subject.translatedpalestineen
dc.subject.translatedarab-israeli conflicten
dc.subject.translatedisraeli-palestinian conflicten
dc.subject.translatedjudaismen
dc.subject.translatedjewsen
dc.subject.translatedisraelisen
dc.subject.translatedcircassiansen
dc.subject.translatedirgunen
dc.subject.translatedhaganahen
dc.subject.translatedbeitaren
dc.subject.translatedjewish legionen
dc.subject.translatedze'ev jabotinskyen
dc.subject.translateddavid ben-gurionen
dc.subject.translatedyitzhak ben-zvien
dc.subject.translatedpogromen
dc.subject.translatedconverts to judaismen
dc.subject.translatedisraeli citizenshipen
dc.subject.translatedlaw of returnen
dc.subject.translatedultra-orthodox jewsen
dc.subject.translatedbeta israelen
dc.subject.translatedethiopian jewsen
dc.subject.translatedyeshivaen
dc.subject.translatedmichael levinen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Erik_Racz_Lone_Soldiers.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Racz.PDFPrůběh obhajoby práce41,8 kBAdobe PDFView/Open
Racz V.PDFPosudek vedoucího práce218,19 kBAdobe PDFView/Open
Racz O.PDFPosudek oponenta práce146,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.