Title: Současný stav zvukové techniky pro využití na základních uměleckých školách
Other Titles: The current situation of sound equipment used in music schools
Authors: Schmid, Daniel
Advisor: Bezděk Jiří, Prof. Mgr. MgA. Ph.D.
Referee: Kuhn Tomáš, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40842
Keywords: zvuková technika;mikrofony;zvukový systém;mixážní pult;ozvučení nástrojů
Keywords in different language: sound systems;sound mixing;mixing table;microphone
Abstract: Diplomová práce, která nese název Současný stav zvukové techniky pro využití na základních uměleckých školách, se zabývá především správným využitím zvukové techniky při práci na základních uměleckých školách, ale i jiných typech škol. Práce je rozdělena do tří kapitol, ve kterých představuji problémy spojené s nadměrným hlukem, špatným použitím mikrofonů a snažím se vysvětlit, jak ideálně ozvučit jednotlivé hudební nástroje a jak správně používat mixážní pult a jiné zvukové vybavení, které je pro ozvučení důležité. Součástí práce jsou snímky, na kterých jsou zachyceny grafy, tabulky a správné umístění mikrofonů při ozvučení daného nástroje.
Abstract in different language: The title of my thesis is The Present possibilities of sound systems used in elementary art schools. The main aim of this thesis is to describe correct use of sound systems in elementary art schools and other types of schools as well. This thesis is divided into three chapters in which I introduce problems related to excessive noise and inappropriate use of microphones. Describe how to correctly set up different musical instruments, use mixing console and other sound equipment that is essential for sound mixing. For easier understanding several problems are described illustratively in graphs and tables as well as appropriate placement of microphones is showed in attached figures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daniel Schmid diplomova prace.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
SCHMID_DP_vedouci_Be.pdfPosudek vedoucího práce111,99 kBAdobe PDFView/Open
SCHMID_DP_oponent_Ku.pdfPosudek oponenta práce108,82 kBAdobe PDFView/Open
Schmid.pdfPrůběh obhajoby práce293,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.